จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร ช้างเผือกแรกได้ ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕

จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร ช้างเผือกแรกได้ ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕

จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร

ช้างเผือกแรกได้ ในรัชกาลที่ ๒

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕

พิมพ์เนื่องในงานสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก

ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๗

เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ