พระยาเพชรกำแหงสงคราม

พระยาเพชรกำแหงสงคราม

ชาตะ - วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๘

มรณะ - วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ