หม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช จิรประวัติ

ประสูติ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๔๒

ถึงชีพิตักษัย ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ