คำนำกรมศิลปากร

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงแจ้งแก่เจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ว่า เจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิง วิมลปัทมราช จิรประวัติ มีพระประสงค์จะพิมพ์หนังสือเรื่องจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ตั้งแต่ปีมะโรง จ.ศ. ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑ ยังเป็นรัชกาลที่ ๔) จนถึงวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง จ.ศ. ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑ ต้นรัชกาลที่ ๕) แจกเป็นอนุสรณ์ในงานซึ่งกำหนดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันที่ตีพิมพ์ในหนังสือนี้ ต้นฉบับเป็นสมุดไทยดำ เขียนดินสอขาว มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเพียงเล่มเดียว นายยิ้ม ปัณฑยางกูร ผู้เชี่ยวชาญทางจดหมายเหตุ ได้พบและให้คัดต้นฉบับรักษาไว้ เป็นหนังสือที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ได้ให้พิมพ์ตามต้นฉบับ มิได้แก้ไขถ้อยคำสำนวน แต่ได้แก้ไขตัวสะกดการันต์บางตัวเพื่อมิให้ลักลั่นหรือผิดความหมาย และบางตอนที่เห็นว่าผิดจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสืออื่น ๆ นายยิ้ม ปัณฑยางกูร ก็ได้ทำเชิงอรรถอธิบายไว้ให้ผู้อ่านทราบด้วย

กรมศิลปากร ขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทาน ที่เจ้าภาพได้ทรงบำเพ็ญถวายหม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช จิรประวัติ และโปรดให้จัดพิมพ์หนังสือนี้แจกเป็นกุศลวิทยาทาน ขออำนาจแห่งกุศสทั้งปวงนี้ จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ หม่อมเจ้าหญิง วิมลปัทมราช จิรประวัติ ได้ประสบสุขในสัมปรายภพ ตามฐานะทุกประการ เทอญ.

กรมศิลปากร

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ