คำนำ

สำนักพระราชวังแจ้งความมายังกรมศิลปากรให้เลือกหาเรื่องหนังสือสำหรับพิมพ์เป็นของพระราชทานแจกในงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์ กรมศิลปากรจึงได้จัดให้พิมพ์จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศล ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้โปรดให้พิมพ์หนังสือพระราชทาน เป็นพระราชทานกุศลนับเนื่องในอนุปทานทักษิณา มีเชฏฐาปจายนธรรมเป็นปัจจัย สำเร็จเป็นปัตติทานมัยที่ตั้งแห่งบุญกิริยา ขออำนาจพระราชกุศลนี้ จงสัมฤทธิผลดลบันดาลให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์ เสวยอิฏฐคุณมนุญผลตามฐานคตินิยม สมดังพระราชปณิธานทุกประการเทอญ.

กรมศิลปากร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ