พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา

พระราชธิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

เจ้าจอมมารดาแก้ว

ปสูติ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๐๐

สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๗๘

พระราชทานเพลิงพระศพที่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อณวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ