คำนำ

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล ซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ กับ หม่อมปุ่น เทวกุล เนื่องในการนี้ ม.ร.ว. มรุต เทวกุล มีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลสนองพระคุณถวายหม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล เป็นเปตพลี จึงแจ้งความจำนงมายังกรมศิลปากร ขอพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย กรมศิลปากรมีความยินดีจัดจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน นับเป็นภาคที่ ๒๑ นี้ให้พิมพ์ได้ตามประสงค์

ขออนุโมทนาในพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญเป็นญาติสังคหธรรม และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ ม.ร.ว. มรุต เทวกุล ที่ได้พิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายเป็นวิทยาทานสาธารณกุศล จงสัมฤทธิวิบากผลดลบันดาลให้หม่อมเจ้าหญิงนาราวดี เทวกุล สถิตอยู่ในสุขสมบัตณสัมปรายภพตลอดกาลเทอญ

กรมศิลปากร

๑๙ เมษายน ๒๔๘๙

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ