แม่สอนลูก

[๑]ยานี

๏ มโนนมัสการแก้ว ข้อให้แคล้วซึ่งเวรา
โพยภัยอย่าให้มา ความอุบาทว์แลจังไร

สุรางคนางค์

  ๏ ข้าไหว้พระธรรม
ประเสริฐเลิศล้ำ ทั่วทั้งโลกี
ข้าไหว้พระสงฆ์ ยอกรชุลี
ขอพระชินศรี ตราบท้าวเข้านิพพาน
  ๏ ข้าขอผูกไว้
สั่งสอนทรามวัย กระสัตรีนารี
ผูกพระคาถา ออกจากกำภีร์
สั่งสอนกระสัตรี จำไว้ใส่ตัว
  ๏ ข้าเรียนเขียนผูก
คำแม่สอนลูก แต่แรกเป็นสาว
เป็นกลอนสอนสู่ ให้รู้เรื่องราว
ถ้าใครมีลูกสาว สืบสืบกันไป
  ๏ อย่ามากินแหนง
ว่าข้าแกล้งแต่ง เยาะเย้ยไยไพ
ผูกตามโวหาร โบราณคำไทย
แต่พอจำได้ ใส่ในตัวเอง
  ๏ ถ้าใครรู้แล้ว
สั่งสอนลูกแก้ว อย่าทำสำหาว
สอนทุกราตรี ให้เป็นเรื่องราว
ใหญ่ขึ้นเป็นสาว จักมีคนชม
  ๏ ทำเนียมมาดา
เลี้ยงลูกสาวมา ลูกน้อยเอวกลม
ค่ำเช้าเข้านอน สั่งสอนทรามชม
จะให้ทองสม รู้หลักเทียมคน
  ๏ ค่อยเล่นค่อยหัว
ค่อยเสงี่ยมเจียมตัว อย่าทำสาละวน
แขกไปไทยมา ลุกนั่งเจียมตน
อตส่าห์ขวายขวน ระวังฟังเสียง
  ๏ อย่าชิงพูดจา
นั่งกลางขวางหน้า อย่ามานั่งเคียง
เร้นอยู่แต่ลับ ค่อยสดับฟังเสียง
อย่าล้อต่อเถียง พี่น้องข้าไท
  ๏ อย่าหัวเสียงดัง
ทองดีร้อยชั่ง แม่จะสอนเจ้าไว้
อย่าเล่นมี่ฉาว ผิดอย่างสาวไป
ดูเอาใจใส่ การเหย้าเรือนตน
  ๏ ไม่เหมือนหนึ่งชาย
การหูกการฝ้าย เจ้าเร่งขวายขวน
เรียนร่ำทำไว้ จะได้เลี้ยงตน
นุ่งห่มเทียมคน เพราะสีมือเอง[๒]
  ๏ ครั้นรู้หูกฝ้าย
เจ้าเรียนค้าขาย อย่าเป็นนักเลง
ขับรำเล่นเบี้ย เสียทรัพย่ไปเอง
อย่าเป็นนักเลง ขับรำมี่ฉาว
  ๏ ลูกรักเจ้าแม่
หญิงอย่างนี้แล เนื้อแท้ว่าสาว
ละอายแก่ใจ บ่ได้สำหาว
ให้ดูเรื่องราว อย่างสาวที่ดี
  ๏ ลางคนใจไร้
สอนคํ่าเช้าหาย ให้เถิงโบยตี
เพราะใจแห่งเจ้า เป็นคนกระลี
อาภัพอัปรีย์ เสียวงศ์พงศ์พันธุ์
  ๏ ฟังคำแม่ว่า
หญิงอย่างนั้นหนา อย่าดูเยี่ยงมัน
อับอายขายหน้า พี่น้องพงศ์พันธุ์
หญิงร้ายฉกรรจ์ ไม่อายอดสู
  ๏ แต่งแง่กรุยกราย
นุ่งลายห่มลาย หวังจะให้ชายดู
แสนงอนข้อนแต่ง ผัดแป้งเป็นครู่
(......) อย่าดูเยี่ยงมัน
  ๏ เข้าใกล้ผู้ชาย
เหม็นสาบเหม็นอาย บ่ได้ปราศรัย
เขาชังน้ำหน้า เขาไม่พอใจ
คนชั่วนี้ไซร้ น่าอายบัดศรี
  ๏ ครั้นพบสบตา
ก็ระสายเกศา เปลี้องผ้าห่มใหม่
ยิ้มแย้มเจรจา ก้มหน้าเดินไป
ร้องเรียกแต่ไกล อยู่นั้นก่อนรา
  ๏ หน้าตาเพอเรอ
ไม่ขวยไม่เก้อ คือดังหงส์ยนต์
ผิดพลั้งฟังก่อน ตำงอนแห่งตน
ไม่กลัวว่าคน ให้เขานินทา
  ๏ อย่าคบชายมาเรือน
อย่าเอาเป็นเพื่อน ลูกรักทรามวัย
อย่าดูเยี่ยงมัน หญิงร้ายจังไร
ทองย้อยร้อยชั่ง ฟังคำแม่รา
  ๏ ลูกรักเจ้าแม่
หญิงอย่างนี้แล เนื้อแท้ว่าสาว
การงานอตส่าห์ อย่าเล่นมี่ฉาว
จำเอาเรื่องราว อย่างสาวที่ดี
  ๏ ลูกรักเจ้าแม่
หญิงอย่างนี้แล การงานอตส่าห์
อยู่เหย้าเฝ้าเรือน เป็นเพื่อนมารดา
ทองคำกำพร้า ลูกรักเจ้าแม่เอย
  ๏ เอาอย่างที่ดี
หมั่นมักภักดี แม่ไม่ว่าไร
คบกันเถิดหนา มาดาดีใจ
อย่าคบคนร้าย ทองดีเจ้าแม่เอย
  ๏ แม่มาสอนเจ้า
ทุกวันค่ำเช้า อย่าให้เสียที
อย่าให้แม่อาย ขายหน้า ... นี้
ลูกรักเทวี ฟังคำแม่สอน
  ๏ ฟังคำแม่ว่า
อย่าได้นั่งช้า เจ้าลุกมาพลัน
เขาจักชมเจ้า ทองดีนี้ขยัน
เจ้าลุกจงพลัน ลูกน้อยแม่เอย
  ๏ ลางตนคนดี
หมั่นมักพาที ไม่มีติเตือน
ความคิดความอ่าน ใครเลยจะเหมือน
บ่ห่อนฟั่นเฟือน พลั้งพลาดขาดไป
  ๏ ซื้อจ่ายขายการ
นับนับอ่านอ่าน คิดเฟื้องคิดไพ
วันละเบี้ยละเบี้ย มิให้เสียไป
ต้นทุนกำไร คิดไว้ทุกคราว
  ๏ ปกงามทำชอบ
คิดไว้ให้ประกอบ บ่ได้สำหาว
หญิงอย่างนี้แล้ ที่แท้ว่าสาว
เจ้าอย่าสำหาว อย่างสาวที่ดี
  ๏ รักคู่ดูอย่าง
ทอดคำสำอาง อย่าให้เสียที
แม่เลี้ยงเจ้ามา ยากลำบากแสนทวี
โอโอ้ทองดี แม่รักเหลือใจ
  ๏ แม่เลี้ยงเจ้ามา
พิทักษ์รักษา บ่ได้คลาคลาย
นางทองอุไร แม่จะให้สืบสาย
เหมือนอย่างทั้งหลาย อันมีสกุล
  ๏ ลูกน้อยกลอยใจ
แม่แกล้งแต่งไว้ จะให้อุดหนุน
ตามมีตามได้ จะให้เป็นต้นทุน
สุดแท้แต่บุญ ลูกรักเจ้าแม่อา
  ๏ เคยคู่อยู่ครอง
จะให้เป็นสอง สมสนิทเสนหา
แม่หวังฝังปลูก ลูกรักฉายา
ถ้าว่าชั่วช้า แม่ไม่ปรานี
  ๏ ถ้าออกเรือนไป
เงินทองมิให้ ทำโพยโบยตี
ตบต่อยย่อยยับ จับให้ขับหนี
เร่งคิดจงดี นางทองอุไร
  ๏ ข้าวให้ไร่นา
ทั้งโคมหิงสา เงินทองมากมาย
ปองปลูกลูกเต้า ขวัญข้าวกลอยใจ
ทำมาหาได้ จะให้ใครเล่านา
  ๏ ข้าหญิงข้าชาย
จักให้โฉมฉาย ลูกแก้วแม่อา
แม่ปองให้เจ้า ข้าวไร่โคนา
ลูกน้อยฉายา แม่จะเพิ่มเติมลง
  ๏ ถ้าว่ามิดี
สิ่งสินทั้งนี้ จะเป็นผุยผง
เงินทองเสื้อผ้า แม่จะทิ้งนํ้าลง
ลูกรักโฉมยง จำไว้ใส่ใจ
  ๏ แม่สั่งสอนเจ้า
ทุกวันคํ่าเช้า บ่ได้คลาคลาย
เจ้าอย่าลวนลาม เช้าค่ำจำไว้
จงเอาใจใส่ การเหย้าเรือนตน ๚ะ

ฯ แม่สอนลูกยังมี ... สมุดมิได้บอกไว้ตามนิทานนั้นแล ฯ[๑] เรื่อง “แม่สอนลูก” อยู่ต่อจาก “โสวัตกลอนสวด” ในเอกสารเลขที่ ๖๐๔

[๒] สีมือ ปัจจุบันใช้ “ฝีมือ”

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ