หมายเหตุ

ระบำแบบหลวง เรื่อง “ศุภลักษณ์วาดรูป” นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราชเสวกในกรมมหรศพเล่นบำเรอพระยุคลบาทเปนครั้งแรกที่นาฏะศาลาในสวนศิวาลัย, ในพระบรมมหาราชวัง, ณวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม, พ.ศ. ๒๔๖๕, อันเปนคืนที่พระราชทานเลี้ยงและมีงานสโมสรสันนิบาตแต่งกายต่าง ๆ เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ