คำนำ

เพลงยาวว่าความเรื่องนี้ เป็นของจินตกวีเล่นกันเมื่อในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ กวีที่แต่งหนังสือเพลงยาวเรื่องนี้ เข้าใจว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรีมีรับสั่งให้แต่ง แต่ไม่ปรากฎว่าทรงแต่งเอง ผู้ที่แต่งนั้นคือ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ๑ พระยามหานุภาพ ๑ จมื่นไวยวรนารถ ๑ หลวงทรงพล ๑ ล้วนเปนผู้มีชื่อเสียงในการแต่งกลอนครั้งนั้น เพราะฉนั้นหนังสือเรื่องนี้เปนตัวอย่างโวหารของกวีครั้งรัชกาลที่ ๑ ซึ่งผู้ศึกษาวรรณคดีควรอ่านแลควรสังเกต ทั้งกระบวนกลอนแลกระบวนการงานในครั้งรัชกาลที่ ๑ เปนประโยชน์ในทางความรู้โบราณคดีด้วย

ดำรงราชานุภาพ

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ