หมายรับสั่งวังน่า

หมายรับสั่งวังน่า อาราธนาพระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์และรับพระราชทานฉัน

ณพระที่นั่งฝ่ายในพระราชวังบวร

ด้วยพระยาทิพมณเฑียรรับพระราชบัณฑูรใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า ทรงพระราชศรัทธาทำบุญที่พระที่นั่งในพระราชวังบวรฝ่ายใน แต่ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะเอกศก (พ.ศ. ๒๔๒๒) เวลาบ่าย ๒ โมง พระสงฆ์ราชาคณะ ๕ รูปสวดพระพุทธมนต์ รุ่งขึ้นณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เวลาเช้าพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน นั้นให้สังฆการีนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะ ๕ รูป เข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉัน รับเภสัชอังคาตถวายพระสงฆ์ให้พร้อมทั้ง ๒ เวลา แล้วให้เบิกบาตรดิน ๔ บาตร ด้ายดิบหนัก ๕ ตำลึง ต่อชาวพระคลังในซ้าย ตั้งน้ำพระพุทธมนต์จับสายสิญจน์พระสงฆ์ถือสวดให้พอเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ชาวพระคลังศุภรัตจัดอาศนเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ลาดบนเก้าอี้ผ้าลายวิลาดบุให้พอทั้ง ๒ เวลา แล้วให้รับเทียน ๕ มัด ธูป ๕ มัด หมากพลู ๕ ซองต่อท่านพนักงานฝ่ายใน ถวายพระสงฆ์ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เวลาเช้า อนึ่งให้ชาวพระคลังมหาสมบัติจัดกะโถนขันน้ำจอกลอย ๕ สำรับเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ให้ทันกำหนดทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้ชาวพระคลังพิมานอากาศจัดพรมฝรั่ง โต๊ะจีนเครื่องบูชา ๑ โต๊ะ เข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ปูลาดในพระที่นั่งให้พอ ตั้งโต๊ะจีนเครื่องบูชาพระพุทธรูปพระไชยเงินให้พร้อมทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้ชาวพระคลังในซ้ายจ่ายบาตรดิน ๔ บาตร ด้ายดิบหนัก ๕ ตำลึง ให้สังฆการีตั้งน้ำพุทธมนต์จับสายสิญจน์วงพระที่นั่ง แลพระสงฆ์ถือสวด แลจ่ายสีผึ้งหนัก ๒ ชั่ง ๓ ตำลึง ๒ บาท ด้ายดิบหนัก ๒ ตำลึง ให้ทันพนักงานฝ่ายในฟั่นเทียนถวายพระสงฆ์ แลจ่ายน้ำตาลทรายหนัก ๑๐ ตำลึง ให้วิเสศต้มน้ำชุบาน แต่ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เวลาเช้า อนึ่งให้กรมราชบัณฑิตเชิญพระพุทธรูปพระไชยเงินขึ้นพระราชยานเข้าไปทางประตูสถานมณเฑียร เชิญประดิษฐานไว้บนโต๊ะจีนในพระที่นั่งให้พร้อมทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้เเจ้าพนักงานจัด พิณพาทย์ กลองแขกแตรสังข์ เข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ ตีประโคมเมื่อพระสงฆ์สวดฉันให้พร้อมทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้กรมนาจ่ายเข้าสารซ้อมนาสวนที่ขาวดี ๑๕ ทนาน ให้วิเสศฉ้อทานหุงถวายพระสงฆ์ฉันตั้งแต่ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เร่งจ่ายให้แต่ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ อนึ่งให้ชาวที่ใหญ่จัดบาตรพม่า ๒ บาตร เข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ ตั้งน้ำพระพุทธมนต์ในพระที่นั่งรับเทียนต่อพนักงานฝ่ายในจุดตั้งเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ด้วยให้ทันเวลา อนึ่งให้นายสินมหาดเล็กจัดดอกไม้สดเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ ปักขวดใส่โถจานแก้วประดับบนโต๊ะจีนพระพุทธรูปพระไชยเงินเมื่อพระสงฆ์สวดนั้นทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้สนมพลเรือนรับเครื่องนมัสการทองใหญ่ให้มีพุ่มเข้าตอก พุ่มดอกไม้ ธูปเทียน ๕ สำรับสำหรับเครื่องให้พร้อมต่อท่านพนักงานฝ่ายในเชิญเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ตั้งถวายทรงจุดบูชาเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ฉันตามกำหนดวันทั้ง ๒ เวลา แล้วพวงดอกไม้สดห้อยในพระที่นั่งด้วย ๓๐ พวง อนึ่งให้รองงานสี่ตำรวจจัดเก้าอี้ผ้าลายวิลาดบุกับพระแท่นถวายทรงประเคนเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ตั้งในพระที่นั่ง ๑ สำรับ สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ฉันให้ทันทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้ชาวพระคลังราชการจัดเสื่อราว เสื่อห้อง เข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ปูในพระที่นั่งให้พอ แล้วจ่ายฟืนแสมรอนขนาดกลางให้หมื่นนายประตูซ้ายขวา ๑๕๐ ดุ้นขนส่งณโรงสำรับคาวหวานแลวิเสศฉ้อทาน ๒๐ ดุ้นหุงเข้าถวายพระสงฆ์ เร่งจ่ายให้ทันแต่ณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เวลาบ่าย อนึ่งให้ตำรวจวังทนายเลือกหอกเข้าไปทางประตูสถานมณเฑียรยกสำรับคาว ๖ สำรับ หวาน ๖ สำรับ ตั้งในพระที่นั่งถวายพระสงฆ์ฉันให้ทันเวลา อนึ่งให้กรมท่าซ้ายจัดน้ำร้อนน้ำชาใส่ถาดเข้าทางประตูอลงการโอฬาร์ ถวายพระสงฆ์เมื่อสวด ๕ ที่เมื่อฉัน ๕ ที่ทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้ข้าทูลลออง ฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือนที่มีตำแหน่งเผ้าเข้าไปปรนนิบัติพระสงฆ์สวดฉันในพระที่นั่งทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้หมื่นนายประตูซ้ายขวาทำฎีกาไปเบิกฟืนแสมรอนขนาดกลาง ๑๕๐ ดุ้น ต่อชาวพระคลังราชการขนส่งณโรงสำรับคาวหวานแต่ณวัน เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ อนึ่งให้ชาวพระอภิรมย์ ชาวพระราชยาน จัดสัปทน ๑ เสลี่ยง ๑ ไปรับเลขต่อพันนรนิกร พันเทพ ๔ คนสวมกางเกง ไปรับพระพุทธรูป พระไชยเงินณพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เชิญเข้าไปทางประตูสถานมณเฑียร เข้าในพระที่นั่งเมื่อพระสงฆ์สวด ๑ เวลาฉัน ๑ เวลาทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้พันนรนิกร พันเทพ จ่ายเลข ๔ คนให้กับชาวพระราชยานหามเสลี่ยงพระพุทธรูป ๑ เสลี่ยง ให้จ่ายวันพระสงฆ์สวด ๑ เวลาฉัน ๑ เวลาทั้ง ๒ เวลา อนึ่งให้ท่านพนักงานฝ่ายในจัดเครื่องนมัสการทองใหญ่ให้มี พุ่มเข้าตอก ๕ พุ่ม ดอกไม้ ๕ เทียน ๕ ธูป ๕ สำรับเครื่องให้พร้อม ส่งให้สนมพลเรือนเชิญเข้าไปทางประตูอลงการโอฬาร์ตั้งในพระที่นั่ง เมื่อพระสงฆ์สวด ๑ สำรับฉัน ๑ สำรับทั้ง ๒ เวลา แล้วให้จัดเทียนน่าโต๊ะจีนหนักเล่มละ ๒ ตำลึง ๔ เล่ม เทียนตั้งพระสงฆ์สวดหนักเล่มละ ๑ ตำลึง ๓ เล่ม เทียนหนักเล่มละ ๑ บาทมัดละ ๒๐ เล่ม ๔ มัด ธูปมัดละ ๒๐ ดอก ๕ มัดส่งให้ตามพนักงาน อนึ่งให้ท่านพนักงานฝ่ายในร้อยพวงดอกไม้สด ระย้า ๖ ภู่กลิ่น ๘ ว่าว ๗ อุบะ ๗ พวง ส่งให้สนมพลเรือนแขวนในพระที่นั่งวันพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ด้วยให้ทันเวลา อนึ่งให้ท่านพนักงานฝ่ายในชาวพระเครื่องต้นจัดสำรับคาว ๖ หวาน ๖ สำรับส่งให้ตำรวจวัง ทนายเลือกหอก ยกเข้าไปตั้งให้ทันเวลา อนึ่งให้วิเสศหมากพลูจัดเภสัชอังคาตส่งให้สังฆการีเข้าไปถวายพระสงฆ์เมื่อสวดตั้งพาน ๕ พาน อังคาตซองละ ๕๐ จีบ ๕ ซอง เมื่อฉันตั้งพาน ๕ พาน อังคาตซองละ ๕๐ จีบ ๕ ซอง แล้วให้จัดน้ำชุบาน ๕ โถ ส่งให้สนมพลเรือนถวายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ด้วยให้ทันเวลา อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

หมาย ฝ่ายใน เครื่องนมัสการ ๑ ภู่กลิ่น ๑ สำรับคาวหวาน ๑ วิเสศฉ้อทาน ๑ วิเสศหมากพลู ๑ รวม ๕ ฉบับ.

หมายรับสั่งวังน่า อาราธนาพระสงฆ์ราชาคณะเข้ามาถวายพระธรรมเทศนา

ด้วยพระยาทิพมณเฑียรรับพระราชบัณฑูรใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่าทรงพระราชศรัทธาให้อาราธนาพระสงฆ์ราชาคณะ เข้ามาถวายพระธรรมเทศนาวันละกัณฑ์ในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตั้งแต่ณวันเดือน ๘ แรม ๑ ค่ำเวลาค่ำปีระกาสัปตศก (พ.ศ. ๒๔๒๘) เสมอทุกวัน ไปกว่าจะถ้วนไตรมาศ ๓ เดือน นั้นให้สังฆการีนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะเข้ามาถวายพระธรรมเทศนาวันละกัณฑ์ กับพระสงฆ์ ๔ รูปรับสัพพีด้วยเสมอทุกวัน รับเภสัชอังคาตต่อวิเสศหมากพลูถวายพระสงฆ์ทั้งเทศนา รับสัพพี เหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ชาวที่ใหญ่จัดราวเทียนตั้งที่พระสงฆ์ฟังเทศนา ข้าราชการฟังเทศนาทั้ง ๒ ราว แล้วให้เอาเชิงเทียนมาติดเทียนตั้ง รับ ส่ง พระสงฆ์เสมอทุกวันเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้มหาดไทย กลาโหม หมายบอกข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหาร พลเรือน ที่มีตำแหน่งเฝ้า เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาวันละกัณฑ์เสมอทุกวันไปเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้มหาดเล็กรับเครื่องนมัสการเครื่องทรงธรรมต่อท่านฝ่ายในวันละสำรับ ให้มีดอกไม้ธูปเทียนสำหรับให้พร้อม แล้วให้รับเทียนดูหนังสือหนักเล่มละ ๑ ตำลึง ๒ บาทวันละ ๒ เล่ม เทียนมัดหนักเล่มละ ๑ บาท ๑๐ เล่มวันละ ๑ มัด เทียนพระสงฆ์ฟังเทศน์ ตำรวจน่าฟังเทศน์หนักเล่มละ ๒ สลึงวันละ ๔๐ เล่ม ผ้าสบงวันละผืน ธูปดอกวันละมัด ธูปจีนวันละ ๕๐ ดอกคอยถวายพระสงฆ์ แต่เทียนวันละ ๒๐ เล่มส่งให้ตำรวจน่า จุดติดราวเทียนเสมอทุกวันไปเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ตำรวจน่าผู้อยู่เวรในรับเทียนวันละ ๒๐ เล่มต่อมหาดเล็ก จุดติดราวเทียนบูชาพระธรรมเทศนาเสมอทุกวันไปเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ชาวพระคลังศุภรัตจัดอาศนไปแต่งถวายพระสงฆ์เทศนา ฟังเทศน์ ให้พอ อนึ่งให้ชาวพระคลังมหาสมบัติจัดเงินวันละ ๑ ตำลึงติดกัณฑ์เทศน์เสมอทุกวัน แล้วให้รับเทียนหนักเล่มละ ๑ ตำลึงต่อท่านฝ่ายใน แล้วให้จัดกะโถนขันน้ำมีจอกลอยไปตั้งถวายพระสงฆ์เทศนา ฟังเทศน์ให้พอเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ชาวพระคลังในซ้ายจ่ายสีผึ้งด้าย จำนวนเดือน ๘ สิบห้าวันสีผึ้งหนัก ๑๑ ชั่ง ๑๒ ตำลึง ๒ บาท ด้ายหนัก ๑๒ ตำลึง เดือน ๙ สีผึ้งหนัก ๒๒ ชั่ง ๑๐ ตำลึง ด้ายหนัก ๑ ชั่ง ๑ ตำลึง เดือน ๑๐ สีผึ้งหนัก ๒๓ ชั่ง ๕ ตำลึงด้ายหนัก ๑ ชั่ง ๓ ตำลึง เดือน ๑๑ สิบห้าวันสีผึ้งหนัก ๑๑ ชั่ง ๑๒ ตำลึง ๒ บาท ด้ายหนัก ๑๒ ตำลึง รวมทั้งสิ้นสีผึ้งหนัก ๖๙ ชั่งด้ายหนัก ๓ ชั่ง ๙ ตำลึง ให้ท่านพนักงานฝ่ายในฟั่นเทียนใช้ในการมีพระธรรมเทศนา เสมอทุกวันไปเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้พนักงานฝ่ายในจัดเครื่องนนัสการเครื่องทรงธรรมวันละสำรับ ให้มีดอกไม้ธูปเทียนสำหรับเครื่องให้พร้อม กับเทียนดูหนังสือหนักเล่มละ ๑ ตำลึง ๒ บาท วันละ ๒ เล่ม เทียนติดเงินหนักเล่มละ ๑ ตำลึง วันละ ๑ เล่ม เทียนมัดหนักเล่มละ ๑ บาท มัดละ ๑๐ เล่ม วันละมัด เทียนนำพระหนักเล่มละ ๑ ตำลึง วันละ ๒ เล่ม เทียนพระสงฆ์ฟังเทศน์ ข้าราชการฟังเทศน์หนักเล่มละ ๒ สลึง วันละ ๔๐ เล่ม เทียนจงกลหนักเล่มละ ๑ บาท วันละ ๑๐ เล่ม ธูปมัดละ ๑๐ ดอกวันละมัด ธูปจีนวันละ ๕๐ ดอก ส่งให้มหาดเล็กเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้ท่านเจ้าพนักงานพระคลังฝ่ายในจัดผ้าสบงประกอบเท้าวันละ ๑ ผืน ส่งให้มหาดเล็กเหมือนอย่างทุกครั้ง อนึ่งให้วิเสศหมากพลูจัดเภสัชอังคาตซองใหญ่ ๑ ซอง ๆ เล็ก ๑๕ จีบ ๕ ซอง ส่งให้กรมวังมหาดเล็กเสมอทุกวันไปเหมือนอย่างทุกครั้ง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

หมายพนักงานฝ่ายในพระคลัง ๑ เครื่องทรงธรรม ๑ วิเสศหมากพลู ๑ รวม ๓ ฉบับ.

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ