เพลงยาวนิราศ

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
เสด็จไปตีเมืองพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖

(ตอนต้นขาดหายไปหาไม่ได้ คงเปนเรื่องชมพระนครศรีอยุธยา)

ประกอบด้วยโภชนากระยาหาร ทุกถิ่นฐานบริบูรณ์หนักหนา
อยู่เย็นเปนสุขทุกทิวา เช้าค่ำอัตราทั้งราตรี
ประหนึ่งว่าจะไม่มีค่ำคืน รวยรื่นเปนสุขเกษมศรี
ไม่เห็นเช่นว่าจะเปนถึงเพียงนี้ มาเยินยับอัปรีย์ศรีศักดิ์คลาย
ทั้งถนนหนทางอารามราช มาวินาศสิ้นสุดสูญหาย
สารพัดย่อยยับกลับกลาย อันตรายไปจนพื้นปัฐพี
เมื่อพระกาลจะมาผลาญดังทำนาย แสนเสียดายภูมิพื้นกรุงศรี
บริเวณอื้ออลด้วยชลธี ประดุจเกาะอสุรีลงกา
เปนคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้ มาเสียสูญไพรีอนาถา
ผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพา อยุธยาอาภัพลับไป
เห็นจะสิ้นอายุพระนคร ให้อาวรณ์ผู้รักษาหามีไม่
เปนป่าหญ้ารกดังพงไพร แต่จะสาบสูญไปทุกทิวา
คิดมาก็เปนน่าอนิจจัง ด้วยกรุงเปนที่ตั้งพระสาสนา
ทั้งอารามเจดีย์ที่บูชา ปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณ
ก็ทลายยับยุ่ยเปนผุยผง เหมือนพระองค์เสด็จดับสังขาร
ยังไม่สิ้นสาสนามาอรธาน ทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไป
เสียดายพระนิเวศน์บุรีวัง พระที่นั่งทั้งสาม[๑]งามไสว
ตั้งเรียบรเบียบชั้นเปนหลั่นไป อำไพวิจิตรรจนา
มุขโถงมุขเด็จมุขกระสัน เปนเชิงชั้นลวดลายล้วนเลขา
เพดานในไว้ดวงดารา ผนังฝาดาดแก้วดังวิมาน
ที่ตั้งบัลลังก์แก้วทุกองค์ ทวารลงอัฒจันท์น่าฉาน
ปราบพื้นรื่นราบดังพระลาน มีโรงคชาธารตระการตา
ทิมดาบคดลดพื้นกำแพงแก้ว เปนถ่องแถวยืดยาวกันหนักหนา
เปนที่แขกเฝ้าเข้าวันทา ดั่งเทวานฤมิตประดิษฐไว้
สืบทรงวงศ์กษัตริย์มาช้านาน แต่บุราณแล้วไม่นับพระองค์ได้
พระที่นั่งซึ่งตั้งอยู่ข้างใน มีสระชลาไลยชลธี
ชื่อที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ ที่ประพาสมัจฉาในสระศรี
ทางเสด็จเสร็จสิ้นสารพันมี เปนที่กษัตริย์สืบมา
ก็สูญสิ้นศรีมลายหายหมด จะปรากฎสักสิ่งไม่มีว่า
อันถนนหนทางมรรคา คิดมาก็เสียดายทุกสิ่งอัน
ร้านเรียบเปนระเบียบด้วยรุกขา ขายของนานาทุกสิ่งสรรพ์
ทั้งพิธีปีเดือนคืนวัน สารพันจะมีอยู่อัตรา
รดูใดก็ได้เล่นเกษมสุข แสนสนุกทั่วเมืองหรรษา
ตั้งแต่นี้แลหนาอกอา อยุธยาจะสาบสูญไป
จะหาไหนได้เหมือนกรุงแล้ว ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส
นับวันแต่จะยับนับไป ที่ไหนจะคืนคงมา
ไป่ปรากฎเหตุเสียเหมือนดังนี้ มีแต่บรมสุขา
ครั้งนี้มีแต่พื้นพสุธา อนิจจาสังเวชทนาใจ
ทั้งนี้เปนต้นด้วยผลเหตุ จะอาเภทกษัตริย์ผู้เปนใหญ่
มิได้พิจารณาข้าไทย เคยใช้ก็เลี้ยงด้วยเมตตา
ไม่รู้รอบประกอบในราชกิจ ประพฤติการแต่ที่ผิดด้วยอิจฉา
สุภาษิตท่านกล่าวเปนราวมา จะตั้งแต่งเสนาธิบดี
ไม่ควรจะให้อัครฐาน จะเสียการแผ่นดินกรุงศรี
เพราะไม่ฟังตำนานโบราณมี จึงเสียทีเสียวงศ์กษัตรา
เสียยศเสียศักดินัคเรศ เสียทั้งพระนิเวศน์วงศา
เสียทั้งตระกูลนานา เสียทั้งไพร่ฟ้าประชากร
สารพัดจะเสียสิ้นสุด ทั้งการยุทธก็ไม่เตรียมฝึกสอน
จึงไม่รู้กู้แก้พระนคร เหมือนหนอนเบียนให้ประจำกรรม
อันจะเปนเสนาบดี ควรที่จะพิทักษ์อุปถัมภ์
ประกอบการหว่านปรายไว้หลายชั้น ป้องกันปัจจาอย่าให้มี
นี่ทำหาเปนเช่นนั้นไม่ เหมือนไพร่ชาติชั่วช้ากระทาสี
เหตุไภยใกล้กลายร้ายดี ไม่มีที่จะรู้สักประการ
ศึกมาแล้วก็ล่าไปทันที มิได้มีเหตุเสียจึงแตกฉาน
ตีกวาดผู้คนไม่ทนทาน เผาบ้านเมืองยับจนกลับไป[๒]
ถึงเพียงนี้ละไม่มีที่จะกริ่งเลย ไม่เคยรู้ล่วงลัดจะคิดได้
ศึกมาชิงล่าเลิกกลับไป มิได้เห็นจะฝืนคืนมา
จะคิดโบราณอย่างนี้ก็หาไม่ ชาติไพร่หลงฟุ้งแต่ยศถา
ครั้นทัพเขายกกลับมา จะองอาจอาสาก็ไม่มี
แต่เลี้ยวลดปดเจ้าทุกเช้าค่ำ จนเมืองคร่ำเปนผุยยับยี่
ฉิบหายตายล้มไม่สมประดี เมืองยับอัปรีย์จนทุกวัน ฯ
๏ เหตุเสียกรุงศรีอยุธยา เหมือนคำที่ว่าไม่เษกสรรค์
ชล่าใจเคยได้แต่ครั้งนั้น จึงประชิตติดพันแต่นั้นมา
แตกยับกลับไปก็หลายหน คิดกลจะลวงให้หลงหา
แต่งคนให้ถือหนังสือมา เจรจาความเมืองเปนไมตรี
ทำไว้แต่พอให้รอรั้ง ขยับยกเข้ามาตั้งตนาวศรี
จะเดิรมั่นกันติดทางตี ทำนองทีจะคิดให้ชิดไว้
เห็นจะผ่อนโยธาอาหาร มันคิดการมิให้ใครสงไสย
จะนิ่งอยู่ดูเบาเอาใจ เห็นเหตุไภยจะเกิดการมา
จะเร่งรัดตัดคิดมันเสียก่อน บั่นรอนอย่าให้ทันแน่นหนา
จำจะคิดให้ผิดแต่ก่อนมา เปนทัพหน้านาวายกไป
ตามทางทเลไปสงขลา จะขุดพสุธาเปนคลองใหญ่
ให้เรือรบออกประจบเอาเมืองไทร[๓] ปากใต้ฝ่ายทเลให้พร้อมกัน
จึงจะยกไปตีเอามฤท จะปิดปากน้ำเสียให้มั่น
ทัพเรือมันจะพลอยเข้าช่วยกัน จะตีบั่นเกยทัพให้ยับไป
รบไหนจะให้ยับลงที่นั่น แต่กึ่งวันไม่ให้ทนทานได้
จะทำการครั้งนี้ให้มีไชย จะไว้เกียรติให้สืบทั้งแผ่นดิน
มันทำเมืองเราก่อนเท่าใด จะทดแทนมันให้หมดสิ้น
มันจิตต์อหังการ์ทามิฬ จะล้างให้สุดสิ้นอย่าสงกา
การเสร็จสำเร็จลงเมื่อใด ซึ่งคิดไว้ขอให้สมปราถนา
แม้นมิได้ก็ไม่กลับคืนมา จะเห็นเมืองพม่าในครั้งนี้
เกรงกริ่งอยู่แต่ข้างทัพบก จะไม่ยกหักได้ให้ถึงที่
เกลือกมันกั้นตัดทางตี จะตัดที่เสบียงอาหารไว้
ไม่สมคเนให้เรรวน ทำป่วนไม่หักเอามันได้
เท่านี้ดอกที่วิตกใจ จะทำให้เสียการเหมือนทวาย
เมื่อชนะแล้วกลับแพ้ให้แชไป จึงเสียไชยเสียเชิงไม่สมหมาย
พากันหนีแต่ไม่มีอันตราย ถ้าเสียหายอย่างอื่นไม่เปนไร
อันกรุงรัตนอังวะครั้งนี้ฤๅ จักพ้นเนื้อมืออย่าสงไสย
พม่าจะมาเปนข้าไทย จะได้ใช้สร้างกรุงอยุธยา
แมสมดังจิตต์ไม่ผิดหมาย จะเสี่ยงทายตามบุพเพวาสนา
จะได้ชูกู้ยกนัครา สมดังปราถนาทุกสิ่งอัน
ถ้าเสร็จการอังวะลงตราบใด จะพาใจเปนสุขเกษมสันต์
อ้ายชาติพม่ามันอาธรรม์ เที่ยวล้างขอบขันฑ์ทุกภารา
แต่ก่อนก็มิให้มีความสุข รบรุกฆ่าฟันเสียหนักหนา
แต่บ้านร้างเมืองเซทั้งวัดวา ยับเยินเปนป่าทุกตำบล
มันไม่คิดบาปกรรมอ้ายลำบาก แต่พลัดพรากจากกันทุกแห่งหน
มันเหล่าอาสัตย์ทรชน ครั้งนี้จะป่นเปนธุลี
เพราะเหตุบาปกรรมมาซ้ำเติม จะพูลเพิ่มให้รยำยับยี่
ด้วยทำนายว่าไว้แต่ก่อนมี เหมือนครั้งมอญไปตีเอานัครา
คือหงส์มาหลงกินน้ำหนอง เหตุต้องเมืองมอญหงสา
ตัวนายอองไจยคือพรานป่า คิดฆ่าหงส์ตายจึงได้ดี
คือพม่ามาตีเอามอญได้ ก็สมในทำนายเปนถ้วนถี่
ยังแต่พยัคฆ์เรืองฤทธี จะกินพรานที่ยิงหงส์ตาย
บัดนี้ก็ถึงแก่กำหนด จะปรากฎโดยเหตุเปนกฎหมาย
ทัพเราเข้าต้องคำทำนาย คือเสือร้ายอันแรงฤทธา
จะไปกินพรานป่าที่ฆ่าหงส์ ให้ปลดปลงม้วยชีพสังขาร์
แล้วมีคำทำนายบุราณมา ว่าพม่าจะสิ้นซึ่งรูปกาย
ถ้าผู้ใดใครเห็นให้เขียนไว้ จึงจะได้ประจักษ์สืบสาย
เหตุเปนเห็นต้องเหมือนคำทาย อังวะจะฉิบหายในครั้งนี้
ถ้าพร้อมใจพร้อมจิตต์ช่วยคิดการ จะสำราญทั่วโลกเกษมศรี
นี่จนใจสิ่งไรก็ไม่มี เห็นทีจะตะพายไปตามจน
จะไปได้ฤๅมิได้ยังไม่รู้ จะเสือกสู้ไปตามขัดสน
ถ้าสุดคิดผิดหมายที่ผ่อนปรน ก็จะบลบวงสรวงแก่เทวา
เดชะเทเวศร์ช่วยอวยไชย ที่คิดไว้ขอให้สมปราถนา
ตั้งแต่สวรรค์ชั้นกามา ตลอดจนมหาอัครพรหม
ขอจงมาช่วยอวยพรไชย ที่มาดไว้ให้ได้ดังประสงค์
จงดลใจไทยกรุงให้นิยม ช่วยรดมกันให้สิ้นศึกเอย ฯ


[๑] พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์.

[๒] กล่าวท่อนนี้ด้วยทัพมังลอง.

[๓] เห็นจะคิดสืบสวนกันหาช่องที่ไม่มีเขาสูง แต่ภายหลังคงทราบแล้วว่าทำไม่สำเร็จ ด้วยกว้างเหลือเกินจึงไม่คิดลงไปสงขลาทีเดียว.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ