คุณหญิงเพิ่มโชฎึกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ)

รูปนี้ถ่ายเมื่ออายุ ๔๕ ปี

ชาตะ วันอาทิตย์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๙ ปีมะแม พ.ศ. ๒๔๐๒

มรณะ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ