ตัวลคร

ปอล ลาตูร์ (ชายหนุ่มฝรั่งเศส)

เอมิล ยาร์เลต์ (เพื่อนของปอล)

นายทหารปรุสเซีย

มารี (คู่รักของปอล)

(สมัยของเรื่องนี้คือ ปีคริสตศก ๑๘๗๐ เมื่อฝรั่งเศสกับเยอรมันกระทำศึกกัน กองทหารเยอร์มันเข้าเมืองฝรั่งเศสได้แล้ว)

ฉาก - ห้้องนั่งในโฮเตลแห่งหนึ่งใกล้กรุงปารีส

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ