คำนำ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมงคลธรรมรังษี ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กำหนดงานวันที่ ๑ เมษายน ศกนี้ พระสุนทรกิจโกศล วัดเทพธิดาราม ได้มาแจ้งแก่กรมศิลปากรว่า ประสงค์จะขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่องรัตนพิลาป ของสุนทรภู่ ฉบับชำระใหม่และมีหมายเหตุพร้อมด้วยภาพและแผนผังวัดเทพธิดารามเพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามความประสงค์

หนังสือเรื่อง รำพันพิลาป ของสุนทรภู่นี้ พระยาราชสมบัติ (เอิบ บุรานนท์) ได้มอบต้นฉบับให้แก่หอพระสมุดวชิรญาณฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาได้ตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ นายธนิต อยู่โพธิ์ ได้ตรวจสอบชำระใหม่ พร้อมทั้งทำเชิงอรรถและหมายเหตุขึ้นไว้ แล้วได้ให้จัดพิมพ์ฉบับชำระใหม่และมีหมายเหตุนี้เป็นครั้งแรกในงานกวีวรรณนา ซึ่งกรมศิลปากรจัดให้มีขึ้น ณ วัดเทพธิดาราม พระนคร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ ครบ ๑๗๕ ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ สำนักพิมพ์คลังวิทยาพิมพ์จำหน่ายเป็นครั้งที่สอง (พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือชีวิตและงานของสุนทรภู่) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ การจัดพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สาม และได้นำคำนำในคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกมาตีพิมพไว้ข้างต้นหนังสือนี้เพื่อได้ทราบความเป็นมาแต่เดิมด้วย

กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศล ราศีทักษิณานุปทานซึ่งพระสุนทรกิจโกศลและศิษยานุศิษย์ได้จัดบำเพ็ญอุทิศแด่ พระมงคลธรรมรังษี และได้พิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายเป็นกุศลวิทยาทาน จงเป็นกุศลบันดาลให้ พระมงคลธรรมรังษี ได้บรรลุสันติสุขในสัมปรายภพตลอดกาลนิรันดร์ เทอญ.

กรมศิลปากร

๙ มีนาคม ๒๕๑๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ