บทละครร้อง สาวเครือฟ้า

เลียนเรื่องคอมิกออบรา ฝรั่งเศสที่ลือชื่อ มาดาม บัดเตอไฟล

ได้จากหนังสือไกลบ้าน

(ประเสริฐอักษร รจนา)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ