• ทุติยวิเศษ

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ม.ล. บุญเหลือ ฝากมรดกอันมีค่าไว้ในกิจการแขนงต่างๆ เช่น การนิเทศการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีศึกษา และอุดมศึกษา ในฐานะนักเขียน ม.ล. บุญเหลือสร้างนวัตกรรมในด้านการเขียนนวนิยายไว้มาก ซึ่งอาจจะลุ่มลึกและซับซ้อนเกินรสนิยมของผู้อ่านส่วนใหญ่ ซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานเหล่านี้
 • ฉากหนึ่งในชีวิต

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ในหนังสือนี้ ทั้ง ๔ เรื่อง ตัวละครพาให้เกิดเหตุการณ์มากกว่าเหตุการณ์บังคับตัวละคร ตัวละครแต่ละตัว มีลักษณะนิสัยอย่างที่เป็น จึงประพฤติตามลักษณะนิสัยของตน เป็นผลให้เกิดพฤติการณ์และเหตุการณ์ขึ้นต่าง ๆ ตัวละครในเรื่อง เปลี่ยนลักษณะนิสัย หรือมีลักษณะนิสัยคงที่ ในเรื่องขนาดสั้น ๆ ตัวละครมักจะมีลักษณะนิสัยคงที่ เพราะเวลาไม่อำนวยให้เปลี่ยนไปได้
 • ดร. ลูกทุ่ง

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ฉันมองเห็นอะไรบ้าง จาก “ดร. ลูกทุ่ง” ข้อเปรียบเทียบของ “ทวิลักษณ์” สภาพคู่ของชีวิต “คน” กับ “สังคม” ความแตกแยกและความกลมกลืน คนที่รักดี มีความรู้ เอาการเอางาน กับสังคมที่รวนเรเสแสร้ง...จาก “ดร. ลูกทุ่ง” ฉันเห็นการพบปะพูดจากัน พบกัน ร่วมมือกันอย่างบริสุทธิ์ใจ การเผชิญและการแก้ปัญหาอย่างเยือกเย็น มีสติอดทน แบบไทย การปรับตัว ผ่อนสั้นผ่อนยาวแก่กันและกัน
 • คนถูกคนผิด

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
 • ความสำเร็จและความล้มเหลว

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ข้าพเจ้าเลือกเขียนเรื่อง ความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิตข้าพเจ้า ก็ด้วยเหตุว่า ข้าพเจ้ามีผู้ที่อยู่ในวัยอ่อนกว่าถามบ่อย ๆ ว่า ชีวิตข้าพเจ้านั้น ได้ดำเนินมาอย่างไร จึงได้รับความสำเร็จ ทุกครั้งที่ได้ฟังคำถามเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็แปลกใจมาก เพราะข้าพเจ้าเคยคิดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่​ได้รับความสำเร็จในชีวิต
 • หนังสือหลักราชการ

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สักระวาน่าหนาว

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • นิราศมะเหลเถไถ

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลิลิตนารายณ์สิบปาง

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เมื่อใดบังเกิดมีเหตุภัยใหญ่หลวงขึ้นในโลก, หรือเมื่อมีความชั่วร้ายของผู้ใดผู้ ๑ ทำให้โลกเดือดร้อน, พระนารายน์, ในน่าที่ผู้บริหาร (หริ) ต้องอวตารลงมาเพื่อดับเข็ญ, และเมื่อสำเร็จกิจแล้ว ก็เสด็จกลับคืนขึ้นสู่ไวกูณฐ์. จำนวนแห่งอวตารมีกล่าวไว้ต่าง ๆ กัน, มีสิบปางบ้าง, ญี่สิบสี่ปางบ้าง, และบางทีก็ว่ามากจนเหลือคณนา. ตามความนิยมโดยมากว่ามีสิบปาง, เปนปางที่สำคัญ ๆ ที่สุด.
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวสารล่าสุด