• กามนิต

  เสฐียรโกเศศ​ และ นาคะประทีป
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๑

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระยาอนุมานราชธน
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๒

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระยาอนุมานราชธน
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๓

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระยาอนุมานราชธน
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๔

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระยาอนุมานราชธน
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๕

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พระยาอนุมานราชธน
 • ทุติยวิเศษ

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ม.ล. บุญเหลือ ฝากมรดกอันมีค่าไว้ในกิจการแขนงต่างๆ เช่น การนิเทศการศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีศึกษา และอุดมศึกษา ในฐานะนักเขียน ม.ล. บุญเหลือสร้างนวัตกรรมในด้านการเขียนนวนิยายไว้มาก ซึ่งอาจจะลุ่มลึกและซับซ้อนเกินรสนิยมของผู้อ่านส่วนใหญ่ ซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานเหล่านี้
 • ฉากหนึ่งในชีวิต

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ในหนังสือนี้ ทั้ง ๔ เรื่อง ตัวละครพาให้เกิดเหตุการณ์มากกว่าเหตุการณ์บังคับตัวละคร ตัวละครแต่ละตัว มีลักษณะนิสัยอย่างที่เป็น จึงประพฤติตามลักษณะนิสัยของตน เป็นผลให้เกิดพฤติการณ์และเหตุการณ์ขึ้นต่าง ๆ ตัวละครในเรื่อง เปลี่ยนลักษณะนิสัย หรือมีลักษณะนิสัยคงที่ ในเรื่องขนาดสั้น ๆ ตัวละครมักจะมีลักษณะนิสัยคงที่ เพราะเวลาไม่อำนวยให้เปลี่ยนไปได้
 • ดร. ลูกทุ่ง

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
  ฉันมองเห็นอะไรบ้าง จาก “ดร. ลูกทุ่ง” ข้อเปรียบเทียบของ “ทวิลักษณ์” สภาพคู่ของชีวิต “คน” กับ “สังคม” ความแตกแยกและความกลมกลืน คนที่รักดี มีความรู้ เอาการเอางาน กับสังคมที่รวนเรเสแสร้ง...จาก “ดร. ลูกทุ่ง” ฉันเห็นการพบปะพูดจากัน พบกัน ร่วมมือกันอย่างบริสุทธิ์ใจ การเผชิญและการแก้ปัญหาอย่างเยือกเย็น มีสติอดทน แบบไทย การปรับตัว ผ่อนสั้นผ่อนยาวแก่กันและกัน
 • คนถูกคนผิด

  ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวสารล่าสุด