ภาคผนวก ๗

กษัตริย์และขุนพลที่กล่าวถึงในรายการรบ (หน้า ๑๑๑)

(๑) มถุเรนทร์ (ขี่ม้าถือโตมร) ใช้ให้ เอกจักร รบ
สมุทรโฆษ ใช้ ศัสดราชิต  
(๒) เกาศึก ใช้ให้ จักรจร รบ
สมุทรโฆษ ใช้ รุทราทิตย์  
(๓) เทพพิชัย (ถือโลหคทา) ใช้ให้ อุครเสน รบ
สมุทรโฆษ ใช้ ศรจักร  
(๔) พิทยุต (ถือขรรค์) ใช้ให้ เพชรรม รบ
สมุทรโฆษ ใช้ รณมุข  
(๕) จิตตเสน (ถือเพชระและตระบอง) ... ... ...
(๖) ชุมภาสูร (ถือศักดิ คือหอก?) ใช้ให้ ทรมุข รบ
สมุทรโฆษ ใช้ พิเรนทร  
(๗) แทตย์นิภุมภ์ (ถือฆ้อน) ใช้ให้ ทุรพุทธ รบ
สมุทรโฆษ ใช้ รณสิงห์  

กษัตริย์ที่ออกนามมาข้างต้น แต่ไม่ปรากฏในรายการรบ

๑. มคธราช

๒. จิตตรถ

๓. มัทราช

๔. เทพนิกรร (น่าจะเป็น แทตย์นิภุมภ์ เพราะกล่าวว่าขี่รถเทียมเสือเหมือนกัน แต่กล่าวถึงอาวุธที่ถือต่างกัน คือ เทพนิกรร ถือเกาทัณฑ์และนิกุมภ์ ถือฆ้อน)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ