คำนำ ของอุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ สภากาชาดไทยในฐานะผู้รับมรดกและผู้จัดการศพ ตามพินัยกรรมของท่าน ได้ดำริจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวาย และเพื่อระลึกถึงพระคุณที่ได้ทรงมีแก่สภากาชาดไทยเป็นเอนกประการ เห็นว่าจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ ๕ ภาค ๒๔ ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายยังไม่เคยมีการพิมพ์ขึ้น เป็นการเหมาะที่จะจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ จึงได้ขออนุญาตต่อกรมศิลปากรและก็ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ นอกจากหนังสือเล่มนี้ยังมีตำราอาหารซึ่งหม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ ทรงเรียบเรียง และพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเชื้อ วัฒนวงศ์ หม่อมแม่ของท่านมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เห็นว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์มาก ถ้าได้นำมาพิมพ์อีกครั้งนอกจากจะเป็นการเทิดเกียรติของท่านผู้ทรงเรียบเรียงแล้ว ยังจะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ประวัติที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ หม่อมเจ้า จงจิตรถนอม ดิศกุล ทรงเขียนประทาน ท่านผู้หญิงประยงค์ สนิทวงศ์ ฯ ช่วยเขียนเพิ่มเติมสำหรับตอนท้าย และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระกรุณาตรวจแก้ สภากาชาดไทยขอจารึกพระคุณของท่านที่ได้กล่าวพระนามและนามมาแล้วไว้ ณ ที่นี้

หม่อมเจ้าจงกลนี วัฒนวงศ์ ได้ทรงประกอบกุศลกรรมอันดีงามตลอดเวลาในขณะดำรงพระชนม์อยู่ ขอกุศลกรรมดีที่ได้ทรงประกอบมานี้ จงเป็นผลสนองให้ท่านได้ประสบสันติสุขในสัมปรายภพโดยสมบูรณ์ เทอญ.

(พระตีรณสารวิศวกรรม)

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ