สถานที่กล่าวถึงในโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่

มหานาคชื่อตำบล ขึ้นอำเภอป้อมปราบ มีคลองมหานาค เลียบข้างวัดสระเกศออกไปขนานกับถนนดำรงรักษ์ไปผ่านวังสระปทุม และไปบรรจบกับคลองแสนแสบ คลองมหานาคนี้ต่อกับคลองบางลำภูและคลองโอ่งอ่าง ที่ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศหน้ากรมโยธาเทศบาล
วัดสระเกศอยู่ปากคลองมหานาค ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอพระนคร เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดโบราณ รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงรื้อสถาปนาใหม่ พระราชทานนามใหม่ว่าวัดสระเกศ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างภูเขาถึงรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระเจดีย์บนยอดภูเขาทอง แต่ไม่สำเร็จ มาสำเร็จในรัชกาลที่ ๕ และในรัชกาลปัจจุบันนี้ ได้มีการประดับกระเบื้องทององค์พระเจดีย์บนยอดภูเขาทอง
เชิงเลนคือ วัดบพิตรพิมุข อยู่ในคลองโอ่งอ่างฝั่งใต้ ตำบลจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ เดิมชื่อวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลน เป็นวัดโบราณ กรมพระราชวังหลังทรงสถาปนาใหม่ในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานนามเปลี่ยนใหม่ว่า วัดบพิตรพิมุข
วัดเลียบคือ วัดราชบุรณะ เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดเลียบ อยู่ในเขตกำแพงพระนครแถบพาหุรัด เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ทรงปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงช่วย และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชบุรณะ รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้ถอนสีมาเก่าแล้วทรงสร้างพระอุโบสถและพระวิหารใหม่ ถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ในรัชกาลต่อๆ มา ให้ทรงปฏิสังขรณ์บ้าง เมื่อสงครามโลกคราวที่สอง ได้ถูกระเบิดทำลายเสียหายยับเยิน เพิ่งบูรณะขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน
วัดแจ้งคือ วัดอรุณราชวราราม อยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำเจ้าพระยา เหนือพระราชวังเดิม เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดแจ้ง พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงปฏิสังขรณ์ส่วนบนอุโบสถเก่า รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชธารามก่อน ภายหลังเป็นวัดอรุณราชวราราม ถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระปรางค์เป็นยอดมงกุฎ และปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเพิ่มเติมบ้าง และในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงปฏิสังขรณ์มาก เพราะเพลิงไหม้พระอุโบสถ
ฉนวนทางเดิน สำหรับเจ้านายฝ่ายในเสด็จออกทางท่าราชวรดิษฐ์
ท่าช้างวังหลวงอยู่บนลำน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตรงข้ามวัดระฆังโฆสิตาราม อยู่ในเขตตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร
วังหลังตั้งอยู่แถวบริเวณศิริราชพยาบาล สุนทรภู่มีความสัมพันธ์กับวังหลังมาก โดยที่มารดาได้เป็นนางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง สุนทรภู่เคยอยู่ในวังหลังกับมารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในพระราชวังหลังมาตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งรุ่นหนุ่ม ได้ลอบรักใคร่กับหญิงชื่อจัน จนได้รับโทษทั้งสองคน แล้วต่อมาสุนทรภู่ก็ได้จันเป็นภรรยา ทำนองเจ้าครอกข้างในชื่อทองอยู่ ซึ่งเป็นอัครชายาในกรมพระราชวังหลังจะยกประทานให้
คลองบางกอกน้อยคลองแยกแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเหนือสถานีรถไฟธนบุรี เดิมเป็นลำน้ำเจ้าพระยา
บ้านบุชื่อตำบลขึ้นในอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ปัจจุบันนี้ยังมีตลาดบ้านบุอยู่
วัดชีปขาวคือ วัดศรีสุดาราม ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย วัดนี้เป็นสำนักศึกษาในวัยเยาว์ของสุนทรภู่ เดิมเรียกกันว่า วัดชีผ้าขาว หรือเรียก วัดประขาว ก็มี เป็นวัดโบราณ มีมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ครั้นในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ได้ทรงสถาปนาใหม่ ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ปฏิสังขรณ์ แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดศรีสุดาราม
บางบำรุคือบางบำหรุ ชื่อตำบล ในอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี บางทีเรียกว่าบางตำหรุ ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองบางกอกน้อย มีคลองบางบำหรุแยกจากคลองบางกอกน้อยที่ใต้วัดนายโรง ไปจดวัดสนาม (นอก) เหนือวัดพิกุลทอง มีวัดบางบำหรุอยู่ในลำคลองนี้
บางระมาดตำบลในอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี อยู่ทางฝั่งตะวันตกของคลองบางกอกน้อย มีคลองบางระมาดแยกคลองศาลจ้าว ตรงข้ามวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ไปจดหนองขี้เหล็ก ในอำเภอตลิ่งชัน
สวนหลวงอยู่ฝั่งตะวันตกของคลองบางกอกน้อย ระหว่างวัดน้อยในถึงวัดชัยพฤกษ์มาลา ต่อมาตกเป็นที่ของคุณจอมกลีบในรัชกาลที่ ๕ แล้วแบ่งขายบ้าง ถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดชัยพฤกษ์มาลาบ้าง และมีที่ซึ่งตกเป็นของนางชื่น แดงอร่าม ภายในที่ผืนนี้ ยังมีสระกว้างยาวประมาณร้อยเมตร และมีลำคู (ตรงข้ามวัดพิกุล) ขุดแยกจากคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกเข้าไปสู่สระ ซึ่งกล่าวกันว่า เป็นทางเรือพระที่นั่งในเวลาเสด็จประพาส แต่เดี๋ยวนี้คูและสระตื้นเขินเสียแล้ว
วัดพิกุลตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของคลองบางกอกน้อย บางทีก็เรียกว่าวัดพิกุลทอง เพื่อให้ต่างกับวัดพิกุลแห่งหนึ่ง ที่ใต้อำเภอบางใหญ่ ซึ่งเรียกว่า วัดพิกุลเงิน
บางขวางชื่อคลองอยู่ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แยกจากคลองมหาสวัสดิ์ ตรงข้ามวัดชัยพฤกษ์มาลา ปัจจุบันเรียกกันว่า คลองขวาง
บางกรวยเป็นชื่อตำบล ขึ้นอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งที่ว่าการอำเภอที่เหนือวัดชะลอ มีคลองบางกรวยแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามวัดเขมาภิรตาราม มาต่อกับคลองวัดชะลอที่ขุดในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เหนือวัดชะลอ คลองบางกรวยนี้ เดิมเป็นตอนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เมื่อขุดคลองใหม่ กระแสน้ำเปลี่ยนจากแม่น้ำอ้อมมาเดินทางหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ แม่น้ำเดิมจึงแคบและตื้นเขินกลายเป็นคลองไป
บางศรีทองหรือบางสีทอง ชื่อตำบล ขึ้นอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองบางสีทองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวา ตอนหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ไปต่อกับคลองแม่น้ำอ้อม เหนือที่ว่าการอำเภอบางกรวย บางสีทองนี้ เคยมีชื่อว่ามีลำไยดี
บางกร่างตำบลขึ้นอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บางขนุนตำบลขึ้นอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อมฝั่งใต้ มีคลองบางขนุนแยกจากคลองแม่น้ำอ้อมเข้าไป ในคลองนี้มีวัดบางขนุน เป็นวัดโบราณ มีหอไตรเก่า ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในนิราศพระประธมของ สุนทรภู่ อ้างว่า แต่ก่อนครั้งท้าวอู่ทองเรียกกันว่า บางถนน ภายหลังมาเรียกเพี้ยนเป็น บางขนุน
บางขุนกองตำบลขึ้นอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีคลองแยกทางฝั่งตะวันตก
บางคูเวียงตำบลขึ้นอำเภอบางกรวย บางทีเรียกบางโคเวียง อยู่ติดกับบางระนก มีคลองบางคูเวียงแยกจากคลองแม่น้ำอ้อมฝั่งตะวันตก มาเชื่อมกับคลองมหาสวัสดิ์ ที่ใต้สถานีธรรมสพน์
บางม่วงตำบลขึ้นอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีคลองบางม่วงแยกทางฝั่งตะวันตก จากเหนือวัดอัมพวันหรือวัดบางม่วง ไปเชื่อมกับคลองบางโสน
บางใหญ่เป็นชื่อคลอง ตำบลและอำเภอ ขึ้นจังหวัดนนทบุรี ตั้งที่ว่าการอำเภอที่ปากคลองบางใหญ่ ทางฝั่งซ้ายของลำคลองแม่น้ำอ้อม อำเภอบางใหญ่ เดิมเป็นกิ่งอำเภอ เรียกกิ่งบางแม่นาง ต่อมายกเป็นอำเภอบางแม่นาง แล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นอำเภอบางใหญ่
คลองบางใหญ่ แยกจากคลองแม่น้ำอ้อม ยาว ๑๒ กิโลเมตร ผ่านไปเข้าคลองโยง ผ่านตำบลลานตากฟ้า ออกแม่น้ำนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในสมัยโบราณเมื่อยังไม่ได้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔ การคมนาคมระหว่างจังหวัดพระนคร ธนบุรี และนนทบุรี ได้อาศัยผ่านเส้นทางสายนี้
วัดใหม่ธงทองชื่อวัดในตำบลบ้านใหม่ธงทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บ้านลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บ้านกระจันอยู่ในตำบลท่ากระจัน ขึ้นอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บ้านศศิธร
บ้านขโมยหรือบางขโมย
บางปลาอยู่ในตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
บางปลี
บางระกำอยู่ในตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในแผนที่ บางระกำอยู่ก่อนบางปลา
บางยุงอยู่ในตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
บางกระบือหรือบางควาย
บ้านไซหรือบ้านบางไทร
บ้านหินมูล
บางหลวงอยู่ในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
บางน้อยอยู่ในตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
บางหวายหรือบ้านบางหวาย
บ้านสามศาล
บ้านด่าน
บางซอหรือบ้านบางซอ อยู่ในตำบลบางตาเกง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านตเภาทลายมีแต่บ้านสำเภาล่ม
บางปลาร้า
บางสะแก
บ้านคันชั่งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านกุ่มอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บางนางแม่หม้ายหรือบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
คลองกฤษณาชื่อคลองในตำบลสำลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บางเลนหรือบ้านบางเลน อยู่ในตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บางบัวอยู่ในตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านดาราอยู่ในตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านชีปขาวอยู่ในตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านชีหนหรือ บางยี่หน อยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บางปลาม้าอยู่ในตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
คุ้งโพกระอยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โคกครามชื่อตำบลในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดสวนหงส์อยู่ในตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดแก้วอยู่ในตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วังตาเพชรอยู่ในตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สวนขิงอยู่ในตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านยอดอยู่ในตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านขนมจีนอยู่ในตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โพธิ์คอยชื่อประตูน้ำและประตูระบายน้ำ ในคลองส่งน้ำบางปลาม้า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีวัดโพธิ์คอยในตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านตาลรายอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดมนาวหวานอยู่ในตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทับขี้เหล็กปัจจุบันมีแต่ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดฝางอยู่ในตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่าระหัดตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บางนางสุขอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ย่านยายท้าวอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่าโขลงอยู่ในตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านกุฎีทองอยู่ในตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โคกหม้ออยู่ในตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านลาวอยู่ในตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บางน้ำตกอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรีอยู่ที่ตำบลท่าพี้เลี้ยง ปัจจุบันคืออำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดพระรูปอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดประตูสารอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวกันว่า บ้านขุนช้าง อยู่ใกล้ๆ วัดประตูสาร มีผู้ชี้ว่า น่าจะอยู่ตรงที่เป็นบริเวณโคกใหญ่ ระหว่างคลองวัดผึ้งกับแม่น้ำสุพรรณบุรี ใกล้วัดประตูสาร ปัจจุบันมีเรือน คุณยายไห นาคสุวรรณ อายุกว่า ๘๔ ปี เป็นต้น ตั้งอยู่บนโคกนั้น ท่านผู้ชี้สถานที่ อธิบายบอกว่าโคกใหญ่นี้ แม้ในฤดูน้ำมาก น้ำท่วมไปทุกหนทุกแห่ง แต่ก็ไม่ท่วมโคกนี้ และยังมีที่เป็นแอ่งอยู่ข้างโคกใหญ่ กล่าวกันว่าเคยเป็นคอกช้าง ซึ่งดูสมกับที่ว่า ขุนศรีวิชัย บิดาขุนช้างเป็นนายกองช้าง กรมช้างนอก
วัดกระไกรหรือวัดตะไกร อยู่ติดกับวัดประตูสาร ในตำบลรั้วใหญ่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ ทราบว่า โบราณสถานของวัดตะไกรถูกรื้อเสียเมื่อราว ๑๐ กว่าปีมานี้ แล้วปราบเนื้อที่ตั้งเป็นโรงเรียนวัดประตูสาร จึงไม่มีโบราณสถานอันใดเหลืออยู่ แต่หลังวัดประตูสารออกมา ทางทิศตะวันออก ยังมีลำคลองวัดป่าให้เห็นอยู่ และที่ถนนหน้าศาลาวัดประตูสาร ก็ยังเห็นสะพานและปากคลองริมแม่น้ำสุพรรณเป็นคลองคั่นระหว่างวัดประตูสารกับวัดตะไกรแต่เดิมมา ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า “ทองประศรีนั้นอยู่วัดตะไกร” แต่ในโคลงนิราศสุพรรณนี้ ท่านสุนทรภู่ว่า “วัดกระไกรใกล้บ้านที่ ศรีประจัน ถามเหล่าชาวสุพรรณ เพื่อนซี้”
วัดแคอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่ในเสภาขุนช้างขุนแผนกล่าวว่า ขุนแผนเมื่อยังเป็นเณรแก้วได้มาอยู่เรียนวิชาต่างๆ กับอาจารย์คง ปัจจุบันนี้มีต้นมะขามต้นหนึ่ง ลำต้นใหญ่กว่า ๕ คนอ้อม กล่าวกันว่าเมื่อเณรแก้วเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตน ได้ใช้ใบมะขามจากต้นนี้
ท่าสิบเบี้ยอยู่ริมลำน้ำสุพรรณ ในตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดฝาโถอยู่ในตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่แถวบริเวณที่เป็นบ้านพักศึกษาธิการและครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดในปัจจุบัน วิหารและอุโบสถถูกน้ำเซาะตลิ่งพังจมหายไปในแม่น้ำสุพรรณเสียแล้ว
วัดป่าเลไลย์อยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวิหารมีพระพุทธรูปโบราณนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่สูงถึง ๒๑ เมตร ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานกันว่า เดิมเป็นพระพุทธรูปปางประทานเทศนาสมัยทวารวดี แต่ภายหลังคงชำรุดแล้วถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมา ช่างผู้ปฏิสังขรณ์ไม่ทราบความหมายเดิม จึงดัดแปลงพระหัตถ์เปลี่ยนไป เลยเรียกว่า พระป่าเลไลย์ ในสมัยโบราณ วัดนี้เป็นแหล่งกลางที่ชาวสุพรรณบุรีมาร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลในงานเทศกาล เช่น งานสงกรานต์ก่อพระทราย เทศน์มหาชาติ งานไหว้พระ
โพคลานอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โพหลวงอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สำประทิวอยู่ในตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านรัดช้างอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านธรรมกูลอยู่ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์อยู่ในตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โพธิ์พระยาตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านซ่องอยู่ในตำบลโพธิ์พระยา ชายเขตอำเภอเมือง ต่อกับอำเภอศรีประจันต์
บางมดแดงตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
วังยางหรือบ้านวังยาง ตำบลวัดยาง อำเภอศรีประจันต์
บ้านตาลเสี้ยนอยู่ในตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านศรีจันหรือบ้านศรีประจันต์ อยู่ในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ด่านขนอนหรือ หัวขนอน อยู่ในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บางกระพุ้งอยู่ในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านใหม่อยู่ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านกร่างอยู่ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านไร่อยู่ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วังปรานหรือ วังกรานต์ อยู่ในตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บางม่วงหรือ พังม่วง อยู่ในตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านย่านยาวอยู่ในเขตอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลปู่เจ้าอยู่ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านกล้วยอยู่ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
คลองน้ำซับหรือวังน้ำซับ อยู่ในตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านหว้าหรือบ้านวังหว้า อยู่ในตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วังหินอยู่ในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ย่านยาวอยู่ในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
วังฉลามอยู่ในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บางขวากอยู่ในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สามชุกอยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สามเพ็งอยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านชัดหอมอยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านทึง (วัดขี้ทึ้ง)อยู่ในตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านกระตั้ว
บ้านโป่งแดงอยู่ในตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
คลองกระเสียวอยู่ในตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
บางแวก
สองพี่น้องอำเภอสองพี่น้อง
หมู่บ้านกะเหรี่ยง
หมู่บ้านละว้า.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ