เรือรบพระร่วง

(โคลงวิชชุมาลี-เหมือนโคลงดั้น แต่ไม่บังคับเอกโท และโคลงต่อไปก็ไม่ต้องรับสัมผัสกับโคลงต้น)

หวนระลึกพระร่วงให้หลับเห็น
ลำฟ่องว่องแหวกชลเชี่ยวอ้าว
น่านน้ำสยามเป็นเพื่อนอุ่น
ริปูรู้ฤทธิ์ร้าวระอา
ร่วงเรือฤทธิ์ร่วงเจ้าฉายา บารนี[๑]
จอมเศิกวาจาสิทธิ์ร่วงเจ้า
หาญสมุทรยุทธนาวาเรือร่วง เทียวแล
ชัยสิทธิ์ร่วงเจ้าเข้าย่านาง[๒]
ดั่งฤๅเราแผกเพ้ออุทโฆษ
อย่าพ่อ อย่ามากปากป่วยแท้[๓]
พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานชื่อ ชอบแล
เรือพระร่วงฤทธิ์แม้เหมาะเหม็ง
ทรงเล็งทิพเนตรแล้วจึ่งขนาน นามแน่
เชื่อท่านธูร[๔]ท่านทำถูกนัก
พระองค์กับรัฐบาลใดแปลก
หน้าที่เราก็จักออกเงิน
ชโยพระร่วงเรื้องเรือไทย
ขอพระร่วงวจีสิทธิ์สิทธิ์ด้วย[๕]
เรี่ยไรได้ดั่งใจจงเจต-นาเทอญ
เสียมอยากเห็นเร็วช่วยให้เห็น

๔ ธันว์. ๕๗


[๑] บารนี ดังนี้

[๒] ......ย่านาง ขอให้พระร่วงเจ้าทรงสิงสถิตเป็นย่านางแห่งเรือพระร่วง

[๓] ......แท้ เวลานั้นมีเสียงขนานชื่อเรือนี้ตามอัตโนมัติอยู่บ้าง

[๔] ......ธูร ธุระ

[๕] ......ด้วย ขอพระร่วงเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์ทรงช่วยให้การเรี่ยไรซื้อเรือรบพระร่วงนี้สำเร็จด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ