หนีเสือปะจระเข้

(คือพระเจ้าเงินตรา The Almighty Dollar)

ทุกชาติถือชาติเชื้อชายชาติมลายชีพมลาย
จึ่งหมายเชิดชาติชูชนม์ 
เกิดแข่งเขาเราเร้ารณงอกเขี้ยวงา[๑]ขน
เพียบพลเพียบยุทธภัณฑ์ผอง 
เพียบบ่าแบกหนักชักมองหาทางปรองดอง
เพื่อลองเลิกรบสบสันติ์ 
จักได้ลดภัยยุทธภัณฑ์[๒]หันเข้าแข่งกัน
ในสรรพสุร[๓]เศรษฐสงคราม 
หนีเสือปะจระเข้งามแยกเขี้ยวคำราม
คระหึมด้วยค้าแข่งขาย 
จักรจ้ำทำได้มากมายแรงมือมลาย
มือม่ายคนไร้งานทำ 
รัฐเลี้ยงเบี่ยงหาท่าบำรุงยิ่งทวีจำ-
นวนแห่งผู้แล้งรองาน[๔] 
พ่อค้าตั้ง ‘ตรัสต์’[๕] จัดการรวมทุนรวมสถาน
เพื่อชี้ต้นตายปลายเป็น 
กำหนดค่างามตามเห็นควรซื้อขายเช่น
น้ำมันดีบุกทุกผอง 
เงินไหลรี่เข้ารวมกองเขาเงินควน[๖]ทอง
ลำยองระยับจับหาว 
ไหนเหือดก็แห้งแล้งราวนาดอน ณ คราว
น้ำน้อยบ่ค่อยพอทำ 
ใดอดีตมือเปล่าเราสำ-เร็จบัดนี้จำ
จักสำเร็จด้วยเงินตรา 
เงินจึ่งมนุษย์บูชาเลยได้สมยา
ว่าเป็น ‘พระเจ้า’ เอาจริง[๗] 
ทาษ[๘]เคยช่วงใช้ได้สิงสถิตที่ยงยิ่ง
เป็นสิ่งซึ่งโลกเลือนหลง 
เลิกรบ[๙]เลื่อนภูมิธรรมตรงไฉนลดตัวลง
เป็นทาษแห่งแร่แย่ละ 
หนีเสือปะจระเข้จะชิงชัยชนะ ธรรม
การเมืองเครื่องอาศัย[๑๐] 
หากปล่อยเศรษฐกิจพาไปไหนจักแก้ได้
มีแต่จะร้ายแรงรณ 
โอ้! สยามยามเปลี่ยนเวียนวนจนเงินจนคน
ทรัพย์กล่นเกลื่อนหลับกับดิน 
ยั่วยวนชวนเชิญทุนสินคนต่างเทศถิ่น
ทุ่มเทเข้ามาเมืองไทย 
ทรัพย์แล่นรวมกองร่ำไปกรุงขยายยกใหญ่
คนไร้งานเริ่มเร็วมี 
บูชาเงินตราก็ทีจักถึงเรานี้
เป็นแน่เพราะร่วมโลกกัน 
โรคโลก[๑๑]เราหลีกฤๅทันการเยียวยาอัน
ศักดิ์สิทธิ์เป็นกิจเกินเรา 
เชิญเถิดมหาเทศท่องเทา[๑๒]ทางลดเขี้ยวเขา
หนีพยัคฆ์อย่าพบกุมภีล์[๑๓] 
กริ่งเกรงแต่จักหลีกลี้ไม่พ้นเสือสีห์
แต่สบจระเข้เหรา[๑๔] 

๒๒ พฤศจิก. ๗๑[๑] งอกเขี้ยวงา เพิ่มกองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ Armaments

[๒] ......ยุทธภัณฑ์ เรื่องลดอาวุธนี้ ได้ปรึกษากันในการประชุมที่วอชิงตันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ครั้งหนึ่ง ทั้งอังกฤษและ ส.ป.ร. อเมริกาตกลงว่าจะมีกำลังทัพเรือเท่าๆ กัน และได้ตกลงทำลายเรือสงครามที่เกินอัตราลงเสีย ราวประเทศละ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน แล้วต่อมาได้ประชุมกันที่เยนีวาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้ผลเลย เพราะอังกฤษต้องการมีเรือครุยเซอร์ขนาดปืน ๖ นิ้วเป็นจำนวนมาก แต่ ส.ป.ร.อ. ต้องการเรือขนาดปืน ๘ นิ้ว เป็นจำนวนมาก ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแหวกช่องเพื่อตกลงกันได้ ภายหลังอังกฤษงุบงิบตกลงกับฝรั่งเศสเพื่อจะเอาข้อที่ตกลงนำขึ้นปรึกษาชาติอื่นๆ ใหม่ แต่ ส.ป.ร.อ. ไม่ยอมพิจารณา การจึงสงบกันมาจนเกิดสัญญาประณามการสงครามของนายเค็ลลอก การประชุมกันใหม่ที่กรุงลอนดอนคราวนี้อาจมีผล เพราะทั้งอังกฤษและอเมริกา พร้อมใจกันว่าต้องเลิกนึกทางรบ ดังได้เคยนึกแต่ก่อนมานึกทางไม่รบ ถ้าและทัพเรือของอเมริกากับอังกฤษได้มีกำลังเท่ากันแล้ว ถึงจะลดลงไปเท่าไรๆ ต่างก็จะยอมและนายแม็กดอแนลด์ อัครมหาเสนาบดีอังกฤษคนใหม่ก็ข้ามไปเจรจากับประธานาธิบดีแห่งอเมริกาเป็นการ ทำทางไว้ดีแล้ว

[๓] สุร กล้า

[๔] ผู้แล้งรองาน ผู้หางานทำ แต่หาไม่ได้ Unemployed

[๕] ตรัสต์ บริษัททั้งหลายเข้ารวมกันเป็นสากลบริษัท

[๖] ควน เขาเล็กๆ เป็นศัพท์ใช้ทางปักษ์ใต้

[๗] ......จริง การเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้น ก็ต้องอาศัยวัตถุกลางเป็นมาตรา หรือเครื่องวัดการแลกเปลี่ยนสินค้า สมมุติเรียกว่า ‘เงิน’ หรือ ‘เงินตรา’ หรือ ‘เหรียญกระษาปณ์’ เคยใช้วัตถุเช่น เบี้ย เงิน ทอง และกระดาษธนบัตรดังใช้กันทุกวันนี้ มนุษย์คิดเอาเงินมาใช้เพื่อสะดวกแก่ความเป็นอยู่ของมนุษย์ เงินจึงเท่ากับทาษรับใช้นาย เมื่อการเศรษฐกิจได้จัดประณีตขึ้น ทุกสิ่งตลอดจนแรงงานก็ต้องจัดกันด้วยราคาเงิน เงินจึงได้ชื่อว่าเป็นแก้วสารพัตรนึก เป็นทาษที่ใช้ได้วิเศษยิ่งขึ้น ครั้นตกมาถึงสมัยปัจจุบันเกิดมีโรงงานเครื่งอจักรทำสิ้นค้ามากๆ Mass productions เงินจึงเข้ารวมกันเป็น ‘เขาเงินควนทอง’ ดังกล่าวในบทนี้ เงินจึงเริ่มได้ชื่อว่าเป็น ‘พระเจ้า’ The Almighty Dollar ขึ้นใน ส.ป.ร. อเมริกาก่อน และบัดนี้ลัทธินี้ก็กำลังแผ่ไปทั่วโลก รวมทั้งสยามด้วยเป็นธรรมดา

[๘] ทาษ หมายเอาเงินตรา หรือเหรียญกระษาปณ์

[๙] เลิกรบ สัญญาประณามการสงครามของนายเค็ลลอกแห่ง ส.ป.ร. อเมริกาซึ่งสยามก็เข้ารับรองด้วยแล้ว

[๑๐] ......ธรรม การเมือง เครื่องอาศัย ต้องแก้ด้วยวิธีธรรมและวิธีการเมือง ส่วนธรรมวิธีนั้นตกเป็นภาระของศาสนาและการศึกษา ที่จะสั่งสอนคนให้บางเบาในโมหาคติบูชาคนด้วยราคาเงิน แม้ทุกคนต้องหาเงินและความสามารถในการเช่นนั้นเป็นทางที่ต้องยกย่องสรรเสริญ ส่วนวิธีการเมืองนั้นตกเป็นภาระของรัฐบาล เช่น ออกกฎหมาย เก็บภาษีรายได้ ภาษีกำไร ภาษีมรดก ฯลฯ อันคนจนไม่ต้องเดือดร้อน สันนิบาตชาติ อาจเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์แบ่งกันทำแบ่งกันกินได้ในอนาคต

[๑๑] โรคโลก คือ โรคบูชาเงินเป็นพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจแผนใหม่

[๑๒] ......เทา มหาประเทศจะต้องเป็นผู้นำในวิธีแก้ไขเหล่านี้ ประเทศน้อยๆ จะได้คอยตาม

[๑๓] กุมภีล์ จระเข้

[๑๔] เหรา สัตว์จำพวกจระเข้ หายากจวนจะสูญพันธุ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ