ดุษฎี"เอ็มเด็น"

ดุษฎี[๑] “เอ็มเด็น”[๒]

(กาพย์ฉบัง)

แถลงแยบยุทธพ่าหน์นาวีเอ็มเด็นดุษฎี
แสดงประโดยแดนคุณ
ด้วยเดชเมตตาการุญเรืองฤทธิ์เลอปุญ
ริปูก็ย่อมยอมชม
ฤๅตูผู้อุเบกขารมณ์[๓]จักไม่นิยม
ระยอบในเยี่ยงยงธรรม
เจ้าผู้เพ็ญยศกำยำไว้ชื่อฦๅลำ
ศูนย์ชีพไป่สิ้นสรรเสริญ
ถ้วนถ่องคลองธรรมดำเนิรฤๅมีละเมิน
ละเมิดต่อกฎนานา-
ประเทศ[๔]ทั่วผู้รู้พากันเปรมปรีดิ์ปรา-
โมทย์ดุจดั่งคอยเอ็นดู
จู่โจมโหมหักริปูไป่เกรงมฤตยู[๕]
ในที่มิพึงยำเยง
ฉลาดด้อมปลอมกายหลายเพลงปล่องหนึ่งทำเอง[๖]
ก็เล็ดก็ลอดเร็วผลู
ครั้งเข้าปีนังฟังดูโรมรันพันตู
ต้อง ‘ให้’ ว่าหาญชาญชัย
มัทรราษฎร์[๗]ก็ได้เคยไปเยี่ยมพอตกใจ
แล้วล่าให้ตาแลตะลึง
แก่งเกาะเลาะลัดตัดตะบึงจะจับเจ้าจึ่ง
จักยากกว่ายากเย็นเข็ญ
ถึงถูกสกัดก้าวเช้าเย็นแต่เดี๋ยวเอ็มเด็น
ก็ด้อมเข้าจับเภตรา
สองสิบเศษลำคณนาสองยุทธนาวา[๘]
วาณิชย์วินาศหวาดเสียว
จมจอดรอดบ้างอย่างเดียวแต่ที่ให้เทียว
บรรทุกซึ่งคนคืนเมือง
มัธยัสถ์ชีวิตปลิดเปลืองประทังประเทือง
ทำลายวัตถุจำทำ
มีเรื่องเลื่องชื่อฦๅคำนายเรือหนึ่งลำ
ชายานั้นมาในเรือ
ตัวรอดเรือรอดเพราะเขือ[๙]คุ้มชีพรีบเมือ[๑๐]
มลภยเยือนเย็น[๑๑]
มึลเลอร์นายเรือเอ็มเด็นสุภาพเพ็ญเห็น
ประจักษ์ตระหนักปานไฉน
แกล้วกล้าพาชื่อฦๅไกลเสน[๑๒]สมุทรสมรรถชัย
ชลยุทธแทบสุดสาคร
อ้างว้างในกลางชโลธรไตรมาสจวบมรณ์
แห่งมึลเลอร์เนตรนาวี[๑๓]
วิทยุโทรเลขสถานีเกาะโกโกส์[๑๔]มี
มุ่งหมายทำลายขวายขวน
เล่นไฟไฟลามตามลนข้าศึกซ้อนกล
ก็ส่งข่าวศึกก่อนเสีย
ซิดนีย์เรือออสเตรเลียรู้ข่าวมาเยีย[๑๕]
เอ็มเด็นฤๅย่อท้อหนี
เสร็จทำลายกิจพิธีรี่แล่นจรลี
ออกสู่สมุทรยุทธภูมิ
ผ่านทางรีบวางปืนตูมสองบง[๑๖]สองบูม[๑๗]
สองบ่ายสินาด[๑๘]ผาดเผง
ทะเลบ้าฟ้าคระหึมครึ้มเครงวังวนอลเวง
ระลอกก็ฉุกคุกคาม
พายุโหมโครมส่งสงครามสองแคลงแสงวาม
วะวาบแล้วพ่นพองควัน
สองหาญสองโหมโรมรันสองประชิดติดพัน
สองเพ่งพิฆาตมาตรหมาย
เอ็มเด็นด้อยขนาดชาติชายถึงตายยอมตาย
ไว้ชื่อให้โลกฦๅชา
ซิดนีย์สินาดมาตราแรงเขี้ยวแรงงา
ก็ค้ำก็คานเอ็มเด็น
ตีห่างลองทางปืนเห็นเหมาะยุติเป็น
ระยะก็ยุทธสุดทาง
เอ็มเด็นยิงสั้นพลันระคางเป้ง! เป้ง! อับปาง
จึ่งป่นด้วยฤทธิ์ซิดนีย์
หัวเสยเกยเกาะเหมาะมีคลื่นยอพอดี
ก็กองเป็นกากซากศูนย์
สู้จนเย็บตาอากูลสมศักดิ์ศารทูล[๑๙]
มิให้ประโยชน์ศัตรู
มึลเลอร์โรมรันพันตูเดนมรณ์มฤตยู
ยังยั่นมิพลันกล้ำกลาย
แพ้แล้วรู้ยอมออมอายสมศักดิ์สมชาย
สมชาตินักเลงเลอ[๒๐]ธรรม
มอบชีพเช่นชะเลยเสวยกรรมมอบกายหมายทำ
หน้าที่ผู้ชายใจทหาร
ไว้ชื่อฦๅจบจักรวาฬกอบการโดยการ[๒๑]
มิย่นมิย่อท้อถอย
ขานข้อคุณเชิดเลิศลอยแยบคายหมายคอย
จะชักจะชวนชาวเรา
ชาติชายไว้ชื่อถือเอาเยี่ยงอ้างทางเทา[๒๒]
จึ่งสมเป็นไทยใจทหาร
ขาดเรือเกื้อกิจอุปการพวกเราเอาภาร-
ธุระเรี่ยไรแหล่หลาย[๒๓]
ฝากใฝ่ใจจริงหญิงชายหลายหลากมากมาย
มิน่าจะเนิ่นนานวัน
นาวีศรีสมุทรยุทธภัณฑ์พอโหมโรมรัน
เรามีฤๅไม่ใคร่ถาม
จึ่งควรถ้วนหน้าพยายามออกมากน้อยตาม
แต่อาจจะออกโดยทุน
เถลิงเกียรติ ‘พระร่วง’ลือบุญร่วงเรือ[๒๔]เลอคุณ
คำแหงสยามยามรณ
เรืองอิทธิ์ฤทธีศรีชลเลิศเรือเลิศคน
จึ่งควรแก่เลิศแหล่งสยาม
ดั่งฤๅควรเราเบาความเชิญรีบลงนาม
เข้าส่วนเรี่ยไรเร็ว เทอญ

๒ เมษ. ๕๗


[๑] ดุษฎี ความยินดีด้วย ความชื่นชม

[๒] เอ็มเด็น คือเรือรบชนิดลาดตระเวนเบาของเยอรมันที่เที่ยวทำลายเรือข้าศึกในคราวมหาสงคราม ตลอดมาจนทางตะวันออก ขึ้นชื่อเสียงมาก

[๓] อุเบกขารมณ์ มีใจเป็นกลาง เวลานั้นสยามยังประกาศรักษาความเป็นกลางอยู่

[๔] กฎนานาประเทศ กฎหมายหรือธรรมระหว่างประเทศ

[๕] มฤตยู ความตาย

[๖] ......เอง ทำปล่องปลอมขึ้นอีกปล่องหนึ่ง เพื่อเป็นมายาสำหรับลวงตา มิให้รู้ว่าเป็นเรือเอ็มเด็น วิธีมายาเช่นนี้ต่อมาเป็นยุทธวิธีสำคัญที่ใช้มากทั้งสองฝ่ายตลอดเวลามหาสงคราม เรียกว่า ‘แคมูฟลาช’ ตามศัพท์ฝรั่งเศส

[๗] มัทรราษฎร์ เมืองท่าของอินเดียทางอ่าวเบงกอล มะดราสก็เรียก

[๘] ยุทธนาวา เรือรบ

[๙] เขือ เขา

[๑๐] เมือ หรือเมื้อ ไป

[๑๑] ......เย็น พ้นจากต้องตายในทะเล เพราะเรือถูกยิงอับปาง ได้กลับไปถึงบ้านเรือน เพราะเอ็มเด็นพาส่งขึ้นฝั่ง

[๑๒] เสน เสนา ทหาร

[๑๓] มึลเลอร์เนตรนาวี เนตรนาวี คือ เรือนำ หรือนำร่อง แต่ในที่นี้หมายความว่าเรือรบที่รักดังแก้วตาของนายมึลเลอร์

[๑๔] เกาะโกโกส์ เกาะเล็กๆ ในอ่าวเบงกอล

[๑๕] เยีย นำ ทำเอา

[๑๖] บง ดู

[๑๗] บูม ศัพท์อังกฤษใช้เป็นเสียงปืนใหญ่

[๑๘] สินาด ปืนใหญ่

[๑๙] ศารทูล เสือ ในที่นี้ใช้ในความว่า ‘เสือป่า’ ตามนามแห่งธงมหาศารทูล

[๒๐] เลอ งาม

[๒๑] กอบการโดยการ ทำตามสมควรแก่รูปการ

[๒๒] เทา เต้า ไป

[๒๓] ......หลาย เวลานั้นเรากำลังเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบพระร่วง

[๒๔] ร่วงเรือ คือเรือ ‘พระร่วง’ เป็นเรือพิฆาตที่เรามีอยู่ในกองทัพเรือของเราเดี๋ยวนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ