การบินเยี่ยมอินเดีย

(ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒)

ความแจ่มใสแห่งเวลาเช้า

อรุณงามอร่ามหล้าแจร่มฟ้าทิวาไฟ[๑]
นภากาศสะอาดใสสกาว[๒]เมฆวิเวกหาว
วิหกร่อนภมรหึ่งแมลงผึ้งผงมคราว
ละเลิงรสผการาวมิทุกข์ร้อนอะไรเลย
พระพายฮือกะพือไผ่สะบัดใบลำส่ายเสย
กระบือเบิ่งทำเชิงเฉยชม้อยลมและก้มกิน
ฉะนี้ภาพสภาพเช้าบำเรอเร้าระรวยกลิ่น[๓]
จะแลไหนวิไลสิ้นเพราะสดชื่นระรื่นรมย์
อนิจจานะฝ้าไฝกระไรช่างจะขื่นขม
มณีแท้มิทิ้งคม[๔]มนุษย์หรือจะยอมจน
ผิสบอุปสรรคไสร้มนุษย์ใคร่จะล่วงพ้น
ประสงค์ใดจะได้ดลดำรงอารยธรรมผอง

ความกำสรดเศร้าแห่งเวลาสาย

ณ เช้างามอร่ามโลกกำสรดโศกสยามครอง
เพราะเครื่องบินมิสมปองเผอิญต้องถลาลง
ณ ป่าใหญ่อุทัยเขตต์[๕]อุบัติเหตุมิคืนคง
ชไม[๖]ชีพชะลอลงเผอิญรอดบุรุษเดียว
ทหารเลิศประเสริฐชายชิวาวาย ณ ป่าเปลี่ยว
ประทมหล้าและฟ้าเขียวเขนยหญ้านิทราหลัง[๗]

ไม่ระย่อท้อถอย

ลำหน้าตกลำเหลือต่อมิย่อท้อมิรอรั้ง
ลุที่หมายเสมือนหวังวิรัช[๘]ราชธานี
นคร ‘เทลหิ’ ฮินดูประเทศภูมิกำเนิดที่
พระยาครุฑอดีตมีตำนานข้ามสยามสึง[๙]
ก็บัดนี้พระยาครุฑประดุจรูปจำแลงจึง
ระเห็จข้ามสยามถึงประเทศสินธุ[๑๐]ถิ่นฐาน[๑๑]
เจริญราชไมตรีบำเรอทีฆะบินการ[๑๒]
นภากาศยานขานขนัดปรัตยุบันนาม

รอยอับปางที่การบินทิ้งไว้

พระเจ้าขามิน่ากุมชีวิตหนุ่มและสาวงาม
กำลังบานทะยานยามสะบั้นขาดอนาถหนอ
จำเป็นนักจะก้าวหน้าฤน้ำตามิชุ่มพอ[๑๓]
กระนั้นขั้นกระไดก่อก็ล้วนด้วยมฤตยู[๑๔]
มนุษย์ตายมนุษย์ตามพยายามประกอบกู้
จะก้าวหน้าดำเนิรสู่ประโยชน์ซึ่งจะพึงหมาย
มนุษย์เดิมก็เดิรดินจะสอนบินมิใช่ง่าย
จำทิ้งซากสลายหลายสำหรับเรียน ณ ภายหลัง[๑๕]

๓ มกร. ๗๒


[๑] ทิวาไฟ ไฟกลางวัน คือ ดวงอาทิตย์

[๒] สกาว ขาว

[๓] ......กลิ่น กลิ่นเช้าว่ามีจริง ในที่แจ้งเช่นตามบ้านนอกสังเกตได้ง่าย

[๔] ......คม ฝ้าในเพ็ชรทำให้เพ็ชรตกราคา แต่เพ็ชรแท้ถึงมีฝ้าน้ำก็ยังคมคายอยู่นั่นเอง

[๕] ......เขต เครื่องบินไทย ๓ เครื่อง ในบังคับแห่งนายพันโท หลวงเนรมิตรฯ (เซี้ยง ศุษิลวรณ์) นายร้อยเอกจ่าง นิตินันท์ เป็นนักบินบังคับเครื่องประสพเมฆจึงเหิรขึ้นระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ปรากฏอุบัติเหตุใบพัดตีกลับ ๒ ครั้ง ได้กลับร่อนต่ำลง แต่เครื่องหยุด จะร่อนไปให้ถึงทุ่งนาก็ไปไม่ถึง จึงต้องร่อนลงในดงใหญ่ ในที่พอจะเลือกได้ เครื่องกระทบต้นฝางใหญ่อับปาง เครื่องหักกลางบีบตัวหลวงเนรมิตรฯ สลบและสิ้นชีพ ร.อ. จ่าง นิตินันท์ เป็นแต่ต้องบาดเจ็บ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ที่ตำบลห้วยเป้า อำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี มณฑลนครสวรรค์

[๖] ชไม คู่ ทั้งคู่

[๗] ......หลัง นอนครั้งสุดท้าย คือตาย

[๘] วิรัช ไพรัช ต่างประเทศ

[๙] สึง สิง อยู่ คือเราได้ตำนานเรื่องพระยาครุฑ แต่อินเดียมาเป็นของเราด้วย

[๑๐] สินธุ เราเรียกอินเดียว่าสินธุประเทศ หรือฮินดูประเทศ

[๑๑] ถิ่นฐาน คือถิ่นฐานเดิมแห่งพระยาครุฑ

[๑๒] ......การ อุดหนุนความรู้และความนิยมการบินทางไกล

[๑๓] ......พอ ที่เสียชีวิตกันมามากแล้วสำหรับหาความรู้เรื่องการบินนั้นยังไม่พอหรือ

[๑๔] ......มฤตยู ถ้าเช่นนั้นขั้นบันไดขึ้นไปสู่ความรู้เรื่องการบินก็ก่อด้วยวัตถุคือความตาย

[๑๕] ......หลัง ความอับปางหรือการเสียชีวิตย่อมเป็นบทเรียนให้ประโยชน์ คือความรู้ต่อไปสำหรับคนภายหลัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ