นึกสมอมยิ้ม

นึก น้องนุชนาดเนื้อนางนวล
สม สู่สมสุขสวนส่างเส้า
อม องค์อบอายอวลโอบแอบ อกเอย
ยิ้ม เยาะยียวนเย้ายั่วแย้มยามยล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ