หนาวอะไร ?

๏ สักรวา น่าหนาวหนาวสุดหนาวน้ำค้างพราวหนาวเย็นทุกเส้นขน
หนาวจนสั่งซึมซาบดังอาบชลหนาวสกลยังไม่เท่าหนาวรึทัย
หนาวสท้านหนาวสท้อนนอนไม่หลับหนาวนี้จับแล้วแทบโจนทนไม่ไหว
หนาวหย่างนี้ได้สมหมายก็คลายไปหนาวอะไรไม่ต้องบอกแปลออกเอย ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ