บุตามาพบ

บุ พี่เหลือบเนตร์แล้วหล่อนเหลียว ภักตร์แฮ
ตา ต่อตาสบเสียวสวาสดิ์กลุ้ม
มา ไข้แพทย์อื่นเยียวยาห่อน หายนา
พบ นุชบุสุดคุ้มโรคนั้นพลันคลาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ