ทำลายง่ายกว่าส้าง

โคลงสี่สุภาพ
๏ ทุกประเทสต่างส้างสะสม
อำนาดครบอบรมรอบไว้
หวังไครไม่ลบคมคงคู่ แข่งเพื่อน
ผิวะพ่ายหมายปราบไห้หักด้วยกำลัง
๏ ดั่งนี้ชัดชี้แน่ไนมนุส
ชนชาติฉลาดสุดสรุปอ้าง
เอาไดก็ได้ดุจแดมุ่ง
ตามวิสัยสืบส้างสริสดิ์พื้นภพจเริน
๏ คิดเทอนคนถ้ามั่นธัมมะ
สามัคคีดีละเหล่านั้น
ก็คือหมู่ผู้จะจรูงโลก
จเรินเลิสเกิดเกินขั้นขีดดั้งเดิมมา
๏ สามัคคีขาดแล้วเลยกลาย
เปนอริต่อกันหมายมุ่งล้าง
เขาแหละพวกทำลายโลกแหลก ลงแล
แถลงแง่ง่ายกว่าส้างสิบร้อยพันประมาน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ