คนไทยไจเพ็ชร

สักรวา คนไทยนำไจเพ็ชรพริกเม็ดเล็กว่าเผ็ดยังเผ็ดกว่า
เข็มว่าแหลมๆ กว่าเข็มเต็มราคาเกลือเล่าว่าเค็มหย่างไรไม่ทนทาน
ไม่พรั่นไครมาหย่างไรไปหย่างนั้นไม่หวาดหวั่นขามขยาดจิตอาดหาน
ไม่กลัวไครแต่ไม่เที่ยวเลี้ยวรังควานคิดแต่การเครื่องจเรินดำเนินเอย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ