กันก่อนแก้

โคลงสี่สุภาพ 
๏ เชินไทยผองน้องพี่พึงสมาน สมัคแล
รำลึกไนหลักการเกี่ยวข้อง
กับชาติประเทสถานทำกิจ
กันก่อนเกิดภัยพ้องเพ่งไว้ระไวระวัง
๏ ทั้งมวลหมายราสดร์ทั้งทางรัถ
รวมร่วมการจำกัดกะไว้
ไครมีกรนีย์ถนัดไนส่วน ไหนนา
ทำนั่นผลนั้นได้เนื่องด้วยเดียวเสมอ
๏ หวังเลอหวังเลิสก้องเกียรติไกร
ชาติประเทสชนไทยทั่วผู้
บเบียดบ่เบียนไครครองสงบ
สงวนผูกมิตรภาพผู้เพื่อนด้วยดีสมาน
๏ เปนการปรากตฉะนั้นไนประวัติ
ตราบพระธัมนูรัถเริ่มไช้
เก้าปีสวัสดีถัดถึงสก สืบแฮ
เห็นยิ่งผลจิงได้เด่นขึ้นควนมอง
๏ แต่ของดีนี่แล้หลักมี หยู่นา
มิว่าไครคอยทีท่าได้
คงเปนเช่นโจรีอริล่วง
ลักลอบทำลายไห้เหตุร้อนรอนเรา
๏ เปรียบเอาเข้าเค้าดุจดังบุค- คลรือ
เรียกหมู่ชุมชนทุกถิ่นแท้
ถึงชาติประเทสยุคไหนย่อม
หยู่กับกำลังแล้หลักป้อง กันการน์
๏ ไนถานประเทสชั้นชาติชน
เชิงชอบประกอบพลเพียบห้อม
ด้วยกองทัพสัพพหลทหานเชี่ยว
ชล, บก, เชิงบินพร้อมพรึ่บไว้ไวประจัน
๏ อีกอันอาวุธอ้างองค์สำ- คันเฮย
เห็นมากหากจักจำจดแจ้ง
สมัยไหม่ยิ่งไช้ทำถึงขีด
พิคาตกันปานแป้งป่นปี้เปนไป
๏ แก้ฉันไดไม่ได้โดยโลก จเรินแล
การยุทธยังยากโยกแยกเร้น
เรารู้จักรับโชคเชิงวอด วายรือ
รือจะลุกขึ้นเต้นต่อสู้ดูที
๏ มีทางมีท่าแล้วแลคิด
กันก่อนการแก้กิจก็ต้อง
เตรียมรบครบทุกชนิดทางชนะ
ไนจุดยุทธสาตรข้องเกี่ยวข้างทางทหาน
๏ เปนการทำที่ต้องเต็มไจ
เปนกรนียะไนเยี่ยงนี้
เพื่อชาติประเทสไผทถเกิงสักดิ์
เพื่อรัถธัมนูชี้ชัดไว้ไทยถนอม
“หวังสงบเตรียมรบพร้อม”พึงถือ ฉะนี้นา
“ชาติเปรียบบ้าน ทหานคือเขตรั้ว”
ไครบุกรุกเรารือรานระ เราเพื่อน
พลีตลอดเลือดเนื้อกลั้วเกียรติกล้ากลางสมร

๑๓ มกราคม ๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ