รูปสุนทรีวาณี ถ่ายจากแบบของสมเด็จพระวันรัตน์ (แดง) วัดสุทัศน์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ