สุภาษิตสอนหญิง

[๑] ๏ คัมภีร์สุภาพแก้วกรองกรรณ
คือทิพกุกกุภัณฑ์เทพแท้
หญิงใดทรงเทริดสรรพ์ศรีรุ่ง เรืองแม่
คมกว่าอัปสรแล้เลิศน้องนางสวรรค์ ฯ
๏ จักสรรข้อออกอ้างโดยสูตรสังกระเษปสร้าง
ซ่อมไว้ถนอมกรรณ ฯ 
๏ อันดับนี้จะชี้นิติโดยสุภาษิตภาสารเป็นประธานแก่นารี
แก่นสตรีอย่างยอดมาดาทอดอาลัยปลูกลูกไปสู่ตระกูล
ให้เพิ่มพูนสมบัติภัสดาภรณ์สมบูรณ์อันว่าคุณคือภรรดา
มีมหามหัศจรรย์คือฉัตรกั้นเหนือเกศร่มภัยเพทพาธา
จึ่งมาดากล่าวสอนอ้าสมรเสมอชนม์อันว่าตนคือสตรี
เป็นนารียิ่งยอดกอดกายตนให้มั่นกันความชั่วให้มิด
ปิดทวารทั้งหกเห็นยาจกอย่าซ่อนคนมาร้อนอย่ารับ
แขกมาขับแขกไปน้ำเย็นใสอย่ากวนสรวลอย่าดังสุดเสียง
อย่าท่อเถียงคนรู้อย่าต่อสู้สวามีอย่าอวดดีกลางชน
อย่าให้คนชี้หลังสิ่งใดฟังกำหนดดัดไม้คดในไฟ
เอาน้ำใจผูกผัวท่านรักกลัวให้มากฝากตัวหมอก่อนไข้
แต่งตนให้ผัวรักชักพ่อแม่ทำทานยารสหวานดับโกรธ
ข้าทาสโฉดชี้แจงของอันแสลงอย่ายินอย่ามักกินก่อนผัว
เอาตัวต่างทาสีอย่าด่วนมีก่อนวาสนาอย่าคิดค้าของห้าม
ให้เร่งตามใจผัวอย่าเอาตัวเป็นใหญ่อย่าเข้าใกล้ผู้อื่น
อย่าได้ตื่นยศศักดิ์อย่าได้รักของเขาเป่าไฟน้อยให้ลาม
ท่านไม่ถามอย่าพร้องท่านไม่ร้องอย่าขานท่านไม่วานอย่าไป
อย่าเอาไฟในออกไฟนอกอย่านำเข้าอย่าให้เจ้าแคลงใจ
รู้สิ่งใดอย่าพรางอ้างจงอ้างให้มั่นคั้นจงคั้นให้คง
ตรงให้ตรงสัตยาอย่าหึงสาเสียศักดิ์รักสวามียิ่งตน
รักกุศลยิ่งชีพรีบหาทรัพย์ขวนขวายอายแก่บาปจงมาก
พรากโทโสจากตนขนทุจริตจากตัวดับเมามัวให้หาย
ตายด้วยสัตย์สุดงามอย่าได้ตามใจตนสร้างกุศลอย่ารู้โรย
อย่ากอบโกยการบาปคิดหาลาภโดยชอบประกอบการโดยธรรม์
ปันประโยชน์แก่ญาติขาดสามัคคีรสเป็นภัยอยู่ให้ไกลคนพาล
การสตรีเร่งเรียนเขียนอย่าลบด้วยเท้ากล่าวความลับที่แจ้ง
แต่งวาจาให้คมชมข้าไทเมื่องานอย่าฮึกหาญจงเสงี่ยม
ให้รู้เจียมอาตมากล่าววาจาอย่ากลับทำผิดรับอย่าแก้
แพ้ผู้ใหญ่จึ่งควรผัวโกรธชวนผัวดีเอาไมตรีล้อมรั้ว
กลั้วเกลือกเกลศบงามถ้อยความเร่งหนีไกลบุตรร้องไห้อย่าโกรธ
เห็นนักโทษสงสารของคนพาลอย่าหวังแบ่งทรัพย์ฝังไว้หน้า
เจ็บสิบเจ็ดข้อข้าแต่งไว้เป็นเฉลิม ๚ 
๏ เจิมจิตสวามิแท้นารีรูปงามแพ้
พ่ายน้องนางเรียน ๚ ๛ 


[๑] เรื่องสุภาษิตสอนหญิง อยู่ตอนปลายสมุดไทยเรื่องโคลงกำสรวลศรีปราชญ์ ตรวจสอบชำระจากเอกสารเลขที่ ๓ และเลขที่ ๕ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ