ตำนานละครอิเหนา

ตำนานละครอิเหนา

ตำนานละครอิเหนา

พิมพ์ครั้งแรกในงานฉลองพระชันษาซายิด พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีพ.ศ. ๒๔๖๔
พิมพ์ครั้งที่สองในงานฌาปนกิจศพ นายใหญ่ จารุดิลกพ.ศ. ๒๕๐๖
พิมพ์ครั้งที่สามสำนักพิมพ์คลังวิทยาพ.ศ. ๒๕๐๗
พิมพ์ครั้งที่สี่สำนักพิมพ์คลังวิทยาพ.ศ. ๒๕๐๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ