กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด

(แต่งเปนคำเทียบให้เด็กหัดเขียนหนังสือ)

๑๖ แถลงเบื้องเรื่องราวรุงรังขวดโหลโอถัง
ทุกังมังกงดงแสม
๏ เด็กเด็กกินใบตำแยร้องไห้แจแจ
จอกแหนมีแน่นในสระ
๏ ไปเมืองฝรั่งอังวะหงสาเมาะตะมะ
ตะกละขี้กลากเต็มกลัก
๏ ไปปฐมอมลูกแมงลักหลักแจวปลายหยัก
ปลาดักปลาดุกจุกแดก
๏ ปวดท้องเต็มทีขี้แตกคลำฝาแกรกแกรก
นกแสกหาหนูดึกดึก
๏ น้ำหมากน้ำมูกน้ำหมึกน้ำชาปลาหมึก
ดึกดึกตำหมากสากครก
๏ เด็กเด็กอยากจับกระจกเปนความมรดก
ตลกเล่นโขนวัดสระเกศ
๏ กินของก่อนพระเปนเปรตรูปร่างทุเรศ
ไชยเชษฐสุวิญชาเล่นชู้
๏ ไปถํ้าเก็บมะกลํ่าตาหนูจิ้งหรีดอยู่รู
หางหนูหางหมาตาเจ๊ก
๏ นกกระจอกกินดอกขี้เหล็กลูกหลานเล็กเล็ก
กงเต๊กบ่อนแตกแหกรั้ว
๏ รูปร่างงามดีขี่วัวผีหลอกน่ากลัว
เจ้าสัวออก ข้ ห้วยโป๊
๏ ทุบถองร้องไห้โฮโฮวัดเลียบวัดโพธิ์
กระโล่กระลาตาละปัตร
๏ ล้มผอยถูกต่อยด้วยหมัดดิ้นอยู่ปัดปัด
หมากัดเด็กเล่นหมากเก็บ
๏ ที่อยู่ปลายนิ้วเรียกเล็บนั่งนานเปนเหน็บ
จะเข็บตะขาบดาบกฤช
๏ ทศกัณฐ์เปนพ่ออินทร์ชิตหลกก้นเกาหิด
ขี้ติดเด็กตดอดอยาก
๏ เดือนสิบเอ็ดสิบสองน้ำมากไปเที่ยวป่าจาก
ถูกลากโคลนเลนเปื้อนเลอะ
๏ พระถองรองเท่านั้นเถอะเปนแผลหวะเหวอะ
ประเจอะจิ้งจกนกกระจอก
๏ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใส่คอกเข้าป่าหากระบอก
จักตอกสำหรับผูกตับ
๏ เปนกลอนนอนไอไม่หลับชักอยู่หงับหงับ
ตากลับตีนงอมือหงิก
๏ นกแก้วขุนทองกินพริกเด็กเล่นขลุกขลิก
กุกกิกหนูกัดมัดสมุด
๏ กระดาษทองคำทำชุดเรือรั่วไม่หยุด
ดินอุดตอกอัดยัดแยะ
๏ เจ๊กเจาะศิลาแจะแจะถั่วเราะถั่วแระ
อีแปะสังกระสีดีบุก
๏ คนโทษขังไว้ในคุกไม่มีความสุข
เปนทุกข์เหม็นขี้ตีเกลาะ
๏ ไปดูลครเรื่องเงาะถูกเจ็บหัวเจาะ
ยามเคราะห์เปนหูดจับหืด
๏ ตะโพนตีดังปืดปืดคนเดินมืดมืด
เหม็นตืดขี้ติดดมตด
๏ เปนพยานท่านต้องสบถน้ำอ้อยใกล้มด
ขับรถไปรบพบยักษ์
๏ กลอนประตูเรียกว่าสสักต้นหยักปลายหยัก
ชนักชเนาะเจาะสิ่ว
๏ คนเยี่ยวไม่ออกเปนนิ่วปวดท้องติ้วติ้ว
ปลาซิวปลาซ่าสาแหรก
๏ ไปตีเชียงตุงคราวแรกตีลาวกาวแตก
นกแสกกระสากาเหว่า
๏ แมวหมาคุ้ยเขี่ยขี้เท่าขี้เยี่ยวในเตา
สำเภากำปั่นสลุป
๏ เช้าเช้าเจ๊กจับปลาทุบเสียงดังปับปุบ
ตะกุบตะกับจับกบ
๏ ลูกหนี้หนีหายนายพบจับได้ตีตบ
ฉมบตะกละกะปอบ
๏ คํ่าค่ำทำงานสานงอบสานเสื่อกระสอบ
ดักลอบฟ้าแลบแปลบปลาบ
๏ แจวเรือขึ้นไปท่าราบตีหอกตีดาบ
ผักปลาบผักแปลบแลบลิ้น
๏ ไปเที่ยวเมืองเหนือเสือกินขาแข้งแหว่งหวิ้น
กฐินก็ทอดเดือนสิบเอ็ด
๏ นั่งอยู่ดีดีขี้เล็ดแกงไก่แกงเป็ด
ตกเบ็ดติดปลาปากะโหลก
๏ หญิงชายไผ่ผอมเปนโรคเปนหน่อโขยก
สิทธิโชคมงคลโกนจุก
๏ ตั้งหม้อก่อไฟให้ลุกเข้าจึงจะสุก
ปลาดุกแกงอ่อมหอมฟุ้ง
๏ ทอดกฐินปัดริ้นปัดยุงคนนอนในมุ้ง
กระบุงกระบายใส่เข้า
๏ ไปป่าหาซุงตัดเสาตัดหวายสเดา
ปั้นเบ้ามือบวมนวมห่ม
๏ บ้านลานอยู่บางขุนพรมไปเที่ยวพระปฐม
กางร่มขี้ราดนอแรด
๏ หีบฝ้ายเสียงดังออดแอดเข้าเหนียวตากแดด
โคมแก๊ดไฟก๊าดบาตรทลุ
๏ เดินขึ้นไปบางตำหรุแล้วมาบ้านบุ
สาธุฟังเทศน์หน้าวัด
๏ เด็กเด็กอุส่าห์ฝึกหัดหนังสือให้จัด
ปลากัดปลากดมดปลวก
๏ ล่องแพไม้ไผ่ไม้รวกแกงกุ้งกับหยวก
ใส่หมวกกินหมากรากออก
๏ เลี้ยงเป็ดเก็บไข่มาพอกแข้งขาตาศอก
กล้วยปอกไม่ทันดันทั้งเปลือก
๏ พายุพัดอยู่เยือกเยือกกลัวตายตาเหลือก
ดิ้นเสือกเซอะซะปะเป็ด
๏ ลงเรือไปเที่ยวเมืองเพ็ชรเก็บใบชุมเห็ด
ตกเบ็ดกลัวบาปกราบพระ
๏ แผลโตโว่เว่าหวำหวะราวกับขวานฉะ
กระบะก็บิปากบิ่น
๏ ขึ้นไปเที่ยวถึงเมืองอินทร์บางปลาสร้อยอ่างหิน
เขาดินเสือดุหูดับ
๏ หมูขวิดทำปากจับจับโยนปลาหมางับ
อาภัพอาเพี่ยนเงี่ยนแก่
๏ ตกเบ็ดได้ปลากระแหแกงกับใบแค
ฮุ่ยแซปลาสดตดปูด
๏ นกแก้วกาลิงทิ้งทูดปลาไหลไชตูด
ขี้ปรูดเปื้อนเปรอะเลอะล่อง
๏ หน่อไม้แกงกับหมูหองเจ๊กขายเข้าพอง
ผักดองหมากดิบลูกดก
๏ ออกไปหาพระวัดกกหัวเรือตำรก
สกปรกพวกเปรตพระโปรด
๏ ตรางขังใส่คนโทษบวชนาคในโบสถ์
เข้าโภชน์สองดอกต่ออัฐ
๏ เด็กเด็กซื้อมากินกัดไม่พอจะยัด
ลักอัฐไปเอามาอีก
๏ แตงโมแตงมาผ่าซีกขายเปนเงินปลีก
หูฉีกมีดเชือดเลือดหยด
๏ เด็กเด็กอย่าเรียนขี้ปดลักอัฐแลฬศ
สบถจะบาปอบาย ฯ
๑๑ กล่าวกลอนสุนทรเปรอะวิลัยเลอะก็หลากหลาย
แต่นี้จักบรรยายนิยมถ้อยในกลกลอน
หมดฉบับที่มีเท่านี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ